New search
LK0418

Work Experience Course for Landscape Engineers

Det här är kursen för dig som vill ha praktik och få erfarenheter från vad som kan bli din framtida yrkesroll.

Kursen ges under valfri tid på året och omfattar totalt åtta veckor. Under dessa veckor deltar du i arbetet på en arbetsplats. Den sista veckan ägnas åt att analysera, sammanställa och och redovisa erfarenheterna från praktikperioden. Du ska själv tillfråga och föreslå praktikplats. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen godkännas av kursledningen och ett avtal med praktikplatsen vara undertecknat.

Course evaluation

The course evaluation is open

Please fill in the evaluation form

You have until 2024-06-16

Additional course evaluations for LK0418

Academic year 2023/2024

Work Experience Course for Landscape Engineers (LK0418-50032)

2024-06-03 - 2024-09-01

Academic year 2023/2024

Work Experience Course for Landscape Engineers (LK0418-20057)

2023-10-31 - 2024-01-14

Academic year 2023/2024

Work Experience Course for Landscape Engineers (LK0418-10158)

2023-08-28 - 2023-10-30

Academic year 2022/2023

Work Experience Course for Landscape Engineers (LK0418-50003)

2023-06-05 - 2023-08-27

Academic year 2022/2023

Work Experience Course for Landscape Engineers (LK0418-40026)

2023-03-22 - 2023-06-04

Academic year 2022/2023

Work Experience Course for Landscape Engineers (LK0418-30037)

2023-01-16 - 2023-03-21

Academic year 2022/2023

Work Experience Course for Landscape Engineers (LK0418-20024)

2022-11-01 - 2023-01-15

Academic year 2022/2023

Work Experience Course for Landscape Engineers (LK0418-10032)

2022-08-29 - 2022-10-31

Syllabus and other information

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Uppsala Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level (GXX)
Subject: Landscape Architecture Landscape Architecture
Course code: LK0418 Application code: SLU-40052 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%