New search
LB0086

Agricultural Science for business agronomists

UPPDATERAD INFO 22-01-10

Hej,

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens nya Covid-19-restriktioner, som började gälla 23 december, har SLU uppdaterat sina anvisningar för undervisning och examination i period 3 vårterminen 2022. I SLUs anvisningar står det: ”Ur smittspridningssynpunkt är det angeläget att föreläsningar för stora studentgrupper i första hand genomförs digitalt.” Eftersom att vi förväntas vara omkring 120 studenter totalt på denna kurs anses detta vara en stor grupp. Vi har därför valt att lägga alla föreläsningar digitalt i januari till att börja med. Studiebesöket och även övningen för Mark och växt-blocket planeras att ske på plats, se uppdaterat schema på kurshemsidan och i Canvas-rummet. I Canvas-rummet kommer du även åt Zoom-länken till kursintroduktionen 17 januari.

MVH Kursledningen

*******************************************

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer!

Undervisningen är planerad för att ges i sal på campus och digitalt via Zoom. Observera dock att de i schemat listade "salarna/forumen" är beroende av en fortsatt positiv utveckling av pandemisituationen. Var därför noga med att stämma av eventuella schemauppdateringar innan kursstart.

Den obligatoriska kursintroduktionen kommer att ske 17 januari kl. 09:15–12:00 i Sal W.

Vi kommer att använda plattformen Canvas under kursen. I kursrummet kommer det att finnas viktig information, handouts och mycket annat att ta del av. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen, se nedan för mer information gällande detta.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar Erik, Monika, Rebecca, Cecilia, Ida, Kjell, och Nora

Här kommer allmän information om registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-01-01 till 2022-01-17. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok, anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid behöver studenter maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Jeanette och Hanna, utbildningsadministratörer på Institutionen för Ekonomi

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2022-03-16 and 2022-04-06

Additional course evaluations for LB0086

Academic year 2020/2021

Agricultural Science for business agronomists (LB0086-40084) 2021-03-24 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

Agricultural Science for business agronomists (LB0086-40078) 2020-03-25 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Agricultural Science for business agronomists (LB0086-40126) 2019-03-26 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

Agricultural Science for business agronomists (LB0086-40044) 2018-03-21 - 2018-06-03

Academic year 2016/2017

Agricultural Science for business agronomists (LB0086-40024) 2017-03-22 - 2017-06-04

LB0086 Agricultural Science for business agronomists, 15.0 Credits

Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer

Syllabus approved

2018-11-23

Subjects

Agricultural science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Soil and plant sciences 2.00 1002
Rural development 2.00 1003
Animal science 2.00 1004
Food science 2.00 1005
Synthesis agricultural science 7.00 1006

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements and equivalent specific entry requirements according to field-specific entry requirements 3:
Mathematics C
Social studies A
Science B (or Fy A, Ke A, Bi A that replaces Na A+B)

Or specific entry requirements according to field-specific entry requirements A3:
Mathematics 3 b or mathematics 3c
Science 2
Social Studies 1b or social studies 1a1 + 1a2

Objectives

The course intends to provide the students in the agronomist programme in business administration and economics knowledge of and an understanding of the agrarian sector with respect to the preconditions, functions and interaction with the surrounding society.

On completion of the course, the student should be able to:

- Describe at a general level biological and ecological preconditions for plant cultivation, and how these influence the plant cultivation at different locations and how different measures try to bridge geographical limitations.
- Recognise important cultivated plants, tasks, needs for machinery and their possible environmental impact within plant cultivation.
- Describe basic biological differences between different important production animals in the agriculture that influences what at a general level they are used to and which requirements are set on feeding and maintenance and ethical aspects on animal husbandry.
- Describe important practices in the animal husbandry at a general level.
- Describe at a general level the Swedish food industry and international actors and food labels.
- Be familiar with industrial processes and hygienic aspects in the food industry at a general level and with the requirements that they set on agriculture.
- Describe at a general level preconditions (social, cultural, economic) for rural development.
- Describe at a general level aspects of the history of the rural area (the landscape, historical resources)
-know and describe the most important institutions in Sweden for rural and agricultural policy.

Content

At lectures, seminars, project work and exercises, the economics of the agriculture is treated, resources, methods - including technology - for production of goods (production animals, plants, foodstuffs), and these products’ controlled breeding with a focus on Swedish conditions.

Formats and requirements for examination

The aim of the course is examined through written examination and approved participation in compulsory components.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Costs for travels and food that can arise under study visit are taken by the students.

Responsible department

Department of Economics
Cooperating departments:
Department of Animal Nutrition and Management
Department of Molecular Sciences
Department of Urban and Rural Development
Department of Crop Production Ecology

Further information

Determined by: Programstudierektor för agronomprogrammet - ekonomi
There are no Grading criteria posted for this course

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Economics and Management Agricultural Business and Economics Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Agricultural science
Course code: LB0086 Application code: SLU-30210 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Economics Pace: 100%