New search
KE0062

Fundamentals in Chemistry I

Hej studenter och välkomna till SLU och till vår kurs
KE0062 - Grundläggande kemi I.

Info om schemat

Schema finns utlagt, det finns både som pdf- och som excel-fil.
Felaktiga tider för zoom på måndag 3 jan 2022 har korrigerats.

OBS att uppropet, kursintroduktion och introföreläsningar på uppropsdagen (tisd 2021-11-02) är i sal W i Ulls Hus på campus!

OBS att deltenta 1 (2 dec) och deltenta 2 (14 jan) har fått ändrade tider: 13:00-18:30.
Omtentan 4 jan på deltenta 1 har skrivtid 8:00-13:30.

Omtentan onsdag 23 feb på deltenta 2 har skrivtid 13:00-18:30.

Kom ihåg att göra tentaanmälan via Ladok minst 10 vardagar före själva tentan.
Funkastudenter ska dessutom göra en "funka-tentaanmälan" minst 15 vardagar före själva tentan.

Jag har även lagt ut ett första försök till gruppindelning (mer info nedan). Schemat för varje student beror ju på om hen tillhör labbgrupp A1, A2, A3, någon av de tre B-grupperna, eller någon av de tre C-grupperna.
OBS att det också finns en uppdelning i RÖDA och GRÖNA grupper.Varje student måste alltså veta om hen är röd eller grön, och även om hen är i en A-grupp, B-grupp eller C-grupp för att kunna förstå schemat!
Några studenter har bytt labbgrupp! Se labbgruppsindelningen för att ta reda på om just du är A, B eller C och om du är röd eller grön.

För att se de aktiviteter som rör just dig i schemat så ska du först ta reda på om du är röd eller grön, därefter ska du ta reda på om du är i A-, B- eller C-grupp.
Titta därefter högt upp i schemat: I tredje fältet uppifrån i schemat finns rubriker såsom "A-grupper (alla är röda)", "B-grupper ..." o.s.v. som har antingen röd eller grön bakgrundsfärg. Hitta det fält som har rätt färg och rätt rubrik. Nu tittar du bara i schemat rakt under det fält med rätt färg och rätt rubrik som passar in på just din gruppindelning.

I schemat är OBLIGATORISKA moment skrivet med FET STIL. Var vänlig notera att samtliga obligatoriska moment måste genomföras och vanligtvis även redovisas på ett godkänt sätt för att kunna bli godkänd på kursen. Obligatoriska moment förekommer både under november-december och i januari!

Kom också ihåg att covidsituationen kan förändras vilket kan få till följd att det blir förändringar mellan distans- och campusundervining.

Kursupplägg

Notera att kursen KE0062 består av två delkurser (vilket också innebär två deltentor), på samma sätt som det varit sedan HT-2017.
För att bli godkänd på en delkurs måste labbar, labbredogörelser, eventuella andra obligatoriska moment och deltentan vara godkänd. På delkurserna ges bara betygen U eller G.
För att bli godkänd på hela kursen KE0062 måste båda delkurserna vara godkända. På kursen KE0062 som helhet kan betygen U, 3, 4 eller 5 erhållas.

Ordinarie tentor ges i början av december och i mitten av januari. Cirka en månad efter ordinarie tenta kommer en möjlighet till omtenta att ges.
Omtentor på alla delkurser kommer även att erbjudas i mitten-slutet av augusti 2022. Vi kommer förhoppningsvis att kunna ordna frågestunder några dagar före omtentorna i augusti för att ge er möjlighet att reda ut de sista detaljerna före omtentan.

Om du missar ett obligatoriskt moment (alla laborationer är obligatoriska och lite annat också) så kan det kanske gå att ta igen en missad labb tillsammans med någon annan labbgrupp någon dag senare. Kolla med din labblärare i ditt individuella fall.
Vi kommer troligen att genomföra 1-2 "omlabbdagar" i maj där möjlighet att ta igen en eller två missade labbar.

En detaljerad läslista för Blackmanboken och för Mahaffyboken finns för varje föreläsning. Du kan välja om du vill använda Mahaffy- eller Blackmanboken. Kapitelhänvisningar för biokemiboken av Stryer finns med i i båda läslistorna.
Notera att även information som ges i kurskompendier, labbkompendier osv ingår i kursen. Övergripande information om kursböcker finns under "Litteraturlista" på kurshemsidan.

Studenter med funktionshinder

Om du har speciella behov t.ex. vad gäller tentamen (tyst sal, extra skrivtid etc) så måste du så snart som möjligt (allra senast tre veckor före tentamen) kontakta kursansvarig för att gå igenom hur tentamen kan genomföras. Mer info om att studera med funktionsnedsättningar finns på SLU:s studentwebb. Tips bl.a. om olika hjälpmedel finns där.

Laborationer, labbgrupper och labbrockar

Vi hoppas att de flesta laborationerna ska gå att genomföra på labb på MEKÖL i MVM-huset på Ultuna. Ni är indelade i labbgrupper om 10 studenter i stället för 16 för att begränsa risker vad gäller smittspridning. Beroende på virusläget kan vi komma att ändra upplägget så att fler, eller färre, labbar genomförs "på riktigt" i våra labbsalar.

Labbrock Alla studenter bör köpa sin EGEN LABBROCK! Labbrocken ska helst vara av kraftigt bomullstyg. Många labbrockar har tyg av en polyester-bomulls-blandning och det är acceptabelt så länge tyget inte är för tunt.
Många näthandlare säljer bra labbrockar för 300-500:-. Det finns även fysiska butiker som säljer bra labbrockar!
På MEKÖL finns möjlighet att under kemikursens gång förvara labbrock och annat i ett klädskåp. Om du tar med ett eget hänglås så kan du t.o.m. låsa in sakerna.

Notera att om skåpet är låst efter kursens slut så klipper vi upp hänglåset och tar ut kvarvarande saker och skänker dom till Rädda Barnen, Röda Korset, MSF eller till energiåtervinningen.

Labbgrupper Jag har delat in alla antagna studenter i labbgrupper. Notera att labbarna OFTAST sker i 3-skift med labbgrupperna A1-A3, B1-B3 samt C1-C3. Labbgrupperna A1-A3 labbar samtidigt. Labbgrupperna B1-B3 labbar samtidigt. Labbgrupperna C1-C3 labbar samtidigt.
Men.... För vissa aktiviteter är ni indelade i 2-skift - RÖD eller GRÖN. Ganska mycket övningar, lektioner o.s.v. sker i 2-skift. Detta innebär att det röda skiftet, alla A-grupperna samt hälften av studenterna i C-grupperna gör något samtidigt. På motsvarande sätt är det gröna skiftet alla B-grupperna samt den andra halvan av C-grupperna. Se filen med labbgrupper!
Av corona-skäl har jag försökt undvika att blanda studenter från olika program i så stor utsträckning som möjligt.

Förkunskaper och repetition av högstadie- och gymnasiekemin

Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi och matematik som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben för er och här är några exempel.

Repetition av gymnasiets kemi - Kemiskolan - gratis kurs och test på nätet
Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper! Repetitionsmaterial på gymnasienivå i allmän kemi. Även diagnostiska prov har funnits där. Uppgifterna var ett urval från centrala prov i kemi för gymnasieskolan från 1969-1995. Räkna INTE med att ni ska kunna allting, gymnasiekemin var annorlunda för 20-30 år sedan. Vissa frågor kan ni säkert besvara redan nu, men efter KE0062-kursen kommer ni att kunna besvara så gott som alla frågorna!

Repetition av gymnasiets matematik och kemi - Khan Academy
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi och matematik som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben och här är ett exempel. Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper! Massor med bra material inom kemi, biokemi, biologi, matematik osv. Titta gärna på "Organic chemistry" och "Chemistry" Det finns säkert många fler intressanta och nyttiga sidor hos Khan Academy!

Repetition av gymnasiets matematik och kemi - Magnus Ehingers undervisning
Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m. De här sidorna är MYCKET BRA. Repetera kemi 1 och kemi 2 i första hand. Repetera gärna även matematiken.

Det finns nästan hur mycket repetionsmaterial som helst på nätet. Flera universitet har inspelade föreläsningar och andra hjälpmedel för att studenter ska lära sig kemi. Nivån på de olika föreläsningarna varierar mycket, men många universitet har inspelade föreläsningar som ligger nära nivån på vår kurs.

/Anders

The course evaluation is open

Please fill in the evaluation form

You have until 2022-01-30

Additional course evaluations for KE0062

Academic year 2020/2021

Fundamentals in Chemistry I (KE0062-20159) 2020-11-02 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Fundamentals in Chemistry I (KE0062-20035) 2019-11-01 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Fundamentals in Chemistry I (KE0062-20085) 2018-11-06 - 2019-01-20

Academic year 2017/2018

Fundamentals in Chemistry I (KE0062-20001) 2017-10-31 - 2018-01-14

Academic year 2016/2017

Fundamentals in Chemistry I (KE0062-20001) 2016-11-01 - 2017-01-15

KE0062 Fundamentals in Chemistry I, 15.0 Credits

Grundläggande kemi I

Syllabus approved

2015-11-19

Subjects

Biology Chemistry

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Part A 7.50 1002
Part B 7.50 1003

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements and specific entry requirements from upper secondary school according to field-specific entry requirements 14: Biology B, Physics A, Chemistry B, Mathematics D alternatively field-specific entry requirements A11: Biology 2, Physics 1a or Physics 1b1+1b2, Chemistry 2, Mathematics 4.
Furthermore, weighted courses according to respective field-specific entry requirements apply.

Objectives

Fundamentals in Chemistry is formally divided into two course modules (I, 15 credits and II, 7.5 credits) that together constitute a unit where the parts have progressive and interdisciplinary contents. The aim of the course is to give basic knowledge and skills in chemistry with an emphasis on the demands of subsequent courses in soil sciences, environmental sciences, food sciences and biology.
Upon completion of the course, the student should be able to:
- use basic chemical terminology
- describe the principles that govern energy transformation and chemical reactions
- account for different types of electromagnetic radiation and give examples of how it interacts with matter
- account for environmentally related processes from a chemical perspective
- explain the structure of atoms and different types of chemical bonding and chemical interactions
- account for the composition, structure and properties of molecules
- describe essential chemical reaction pathways
- account for the kinetics of chemical reactions and how they can be influenced
- use basic chemical laboratory techniques and analytical methods
- analyse and present obtained experimental results

Content

The courses Fundamentals in Chemistry I and II are divided into so called theme blocks, in which a part of the course content is set in focus. Each theme block is completed with a summarising discussion using examples from current research or from current societal or environmental problems. Both courses highlight central issues within environmental chemistry and sustainable development with seminars on current issues.
The course Fundamentals in Chemistry I begins with an introduction to relationships between energy and chemical reactions, structure of the atom and the periodic system of the elements, chemical terminology, lab safety and laboratory work.
With a focus on the atmosphere, basic chemical concepts and interactions between light and matter are studied. The different types of chemical interactions in bindings, the greenhouse effect, air pollutions, electromagnetic radiation, photochemistry and the principles of spectroscopy are included. Chemical energy, energy production and its environmental impact will be highlighted.
The structure of molecules, the different classes of biomolecules and secondary metabolites and the structure and folding of proteins are then studied. Laboratory parts with a specialisation in chemical separation and analysis are connected to these sections.
Studies of chemical equilibrium include basic principles, calculations and laboratory sessions concerning equilibria in acid-base reactions, solubility, complex formation and coupled equilibria. This block also includes the folding equilibria of proteins, aggregation and molecules binding to proteins (e g drugs or pollutants).
Kinetics, catalysis and enzymes are treated together and include basic kinetics including calculations, catalysis in exhaust emission control technology and green chemistry and enzyme kinetics according to Michaelis-Menten including effects of different inhibitors on the activity of enzymes. The block includes group work or research presentations concerning some general used enzyme inhibitor in e g herbicides.
Finally, chemical reactions are studied; the reactions and the reaction mechanisms typical of some functional groups, example of enzymatically catalysed reaction mechanisms and biochemical regulation.
The teacher-supervised parts of the course include both traditional lectures, laboratory sessions and exercises in smaller groups as well as seminars and supervised self-study. In addition to teacher-supervised time, the student is assumed to carry out an essential amount of self-studies using both regular course material and interactive study materials.
Some teaching activities are compulsory, mainly seminars, laboratory sessions and presentations, but also certain lectures and exercises.
Training in scientific presentation is exercised (written and oral) through e g writing of memos, presentation of laboratory result and active discussion in seminars.

Formats and requirements for examination

Examination formats: Written examination, compulsory presentations of laboratory results and of written assignments, compulsory laboratory practicals and written assignments.
Passing the course requires: Approved examination, approved laboratory reports and passed written assignments and approved participation in compulsory components.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Some learning activities may be conducted in English

Responsible department

Department of Molecular Sciences

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biology field: Molekylärbiologi
Replaces: KE0051, KE0053, KE0054, BI1032

Betygskriterierna finns som ett pdf-dokument.

1) Allmän och organisk kemi: Alternativ 1 - Chemistry. 3e eller 4e upplagan (båda fungerar)
Author: A. Blackman, S.E. Bottle, S. Schmid, M. Mocerino, U. Wille
ISBN: 9780730311058 (3e), 978-0-7303-6328-6 (4e)
Comments: Boken ska ha drygt 1200 (1600 för 4e) sidor och kosta cirka 750 SEK (pris hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala).
2) Allmän och organisk kemi: Alternativ 2 - Chemistry. Human Activity, Chemical Reactivity (FYSISK BOK)
Author: P. Mahaffy, R. Tasker, B. Bucat, J.C. Kotz, G.C. Weaver, P.M. Treichel, J.E. McMurry
ISBN: 9780176684082
Comments: OBS!!! Det kan vara svårt att hitta Mahaffy-boken då förlaget har slutat trycka nya ex. Mahaffy-boken är fortfarande ett bra val! Den finns som begagnad hos många äldre SLU-studenter.
3) Biokemi: Biochemistry
Author: J.M. Berg, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Jr., L. Stryer
ISBN: 9781319114657
Comments: Boken bör kosta cirka 900 SEK (pris hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala). Jag har även kollat ad libris och bokus. Se upp!!! Vissa nätbokhandlare tar dubbelt så mycket betalt! 9e Upplagan är officiell kurslitt. Även 6e, 7e och 8e upplagorna fungerar.
4) Material från molsci-institutionen
Author: Producerat av lärare vid vår institution
Comments: Material kommer att delas ut under kursens gång, ibland i fysisk och ibland i digital form.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Biology and Environmental Science - Bachelor´s Programme Agriculture Programme - Soil/Plant Agriculture Programme - Food Food Science (BSc) Crop Production (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Chemistry
Course code: KE0062 Application code: SLU-20093 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Molecular Sciences Pace: 100%