New search
HV0173

Reindeer biology and reindeer husbandry

The aim of the course is to provide knowledge about the reindeer’s biology and adaptation to the subarctic and arctic environment and to provide basic knowledge of reindeer husbandry as a pastoral system with a focus on the system in Sweden.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

HV0173-10323 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for HV0173

Academic year 2021/2022

Reindeer biology and reindeer husbandry (HV0173-10299)

2021-08-30 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Reindeer biology and reindeer husbandry (HV0173-10144)

2020-08-31 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Reindeer biology and reindeer husbandry (HV0173-10231)

2019-09-02 - 2020-01-19

Syllabus and other information

Litterature list

Litteraturlista till Renens biologi och renskötsel - HV0173

Häften

Renen – en överlevare från istiden, av Berit Inga, Ájtte svenskt Fjäll och Samemuseum, Jokkmokk, 2018. – kan köpas vid första kursträffen i Jokkmokk (ca 150 kr).

Renskötselrätt, Ulrika Geijer 2003, Samiid Riikkasearvi/SSR, Forskningsförmedlingen, 2003 (pdf i Canvas)

Kaptiel 7. Renhjordens produktionspotential, Eldar Gaare och Öje Danell 1998, i Reindrift i Nordvest-Europa i 1998 – biologiska muligheter och og begrensninger TemaNord 1999:510. ©Nordisk Ministerråd Köpenhamn 1999 (pdf i Canvas)

Vetenskapliga artiklar

Tyler NJ.C. and Blix A.S. “Survival strategies in arctic ungulates” Rangifer, Special Issue No. 3, 1990. https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/859/821

Renkött − är det alltid mört, gott och nyttigt? Wiklund E, Malmfors G & Finstad G, *Rangifer *Report No. 12 (2007): 71-77, https://septentrio.uit.no/index.php/rangifer/article/view/272/255

Skarin, A. and B. Åhman (2014). "Do human activity and infrastructure disturb domesticated reindeer? - The need for the reindeer's perspective." Polar Biology 37: 1041-1054. https://link.springer.com/article/10.1007/s00300-014-1499-5

Kuoljok K (2019) Without land we are lost: traditional knowledge, digital technology and power relations AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples15 349–58 https://doi.org/10.1177/1177180119890134

*Du hittar många vetenskapliga artiklar i tidskriften Rangifer, som är specialicerad på renar (inklusive caribou, som är samma art fast vilda i nordamerika) och renskötsel *http://septentrio.uit.no/index.php/rangifer under “Archives”

**Editerad bok om renskötseln i Fennoscandia
**I den här boken jämförs renskötselns förutsättningar i Sverige, Norge och Finland. Den finns gratis att ladda ner på förläggarens hemsida.

Horstkotte, T., Holand, Ø., Kumpula, J., & Moen, J. (Eds.). (2022). Reindeer Husbandry and Global Environmental Change: Pastoralism in Fennoscandia (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003118565

Länkar

Renskötsel i Sverige: 
https://www.sametinget.se/ Sametingets hemsida - ”Rennäring” *(statistik över renantal, slakt osv finns under ”Statistik rennäring” i vänstermenyn) 
*http://www.sapmi.se/ - Svenska Samernas Riksförbund
http://www.samer.se/ - Informationssida om samer och Sapmi

Renar och renskötsel i världen:
http://reindeerherding.org/projects/ealat-information/

Film om renskötseln i världen från ”International Centre for Reindeer Husbandry (ICR)” https://youtu.be/DEv9w3qT5XU

https://carma.caff.is – Circum Arctic Rangifer Monitoring and Assessment Network

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Animal Science Biology Animal science Biology
Course code: HV0173 Application code: SLU-10323 Location: Location independent Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Nutrition and Management Pace: 25%