New search
BI1430

Conservation biology

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper i olika aspekter av naturvård samt människans interaktioner med naturen. Kursen syftar till att ge studenterna en ökad kunskap kring naturvård, lantbruk, skogsvård samt vattenmiljöer i relation till människans livssituationer och intressen. Kursen berör många hållbarhetsaspekter.

Course evaluation

Additional course evaluations for BI1430

Academic year 2023/2024

Conservation biology (BI1430-30010)

2024-01-15 - 2024-03-19

Syllabus and other information

Litterature list

Conservation Biology Conservation Biology for All Författare: Navjot S. Sodhi & Paul R. Ehrlich ISBN: 9780199554249 [Conservation Biology Conservation Biology for All]

Kommentar: Boken finns tillgänglig gratis online, se länk. Utöver kursboken förväntas studenter arbeta med att hitta egen litteratur i form av t.ex. vetenskapliga artiklar, vid behov.

(https://s3.amazonaws.com/mongabay/conservation-biology-for-all/Conservation_Biology_for_All.pdf)

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Ethology and Animal Welfare (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Biology
Course code: BI1430 Application code: SLU-30067 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Envrionment and Health Pace: 100%