New search
BI1336

Botany and Plant Knowledge

.


Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1336-10188 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1336

Academic year 2023/2024

Botany and Plant Knowledge (BI1336-10226)

2023-08-28 - 2023-10-30

Academic year 2022/2023

Botany and Plant Knowledge (BI1336-10001)

2022-08-29 - 2022-10-31

Academic year 2021/2022

Botany and Plant Knowledge (BI1336-10272)

2021-08-30 - 2021-11-01

Academic year 2019/2020

Botany and Plant Knowledge (BI1336-10097)

2019-09-02 - 2019-10-31

Syllabus and other information

Grading criteria

Betygskriterier för 'Botanik och Växtkännedom' BI1336
Mål i kursplan Efter genom-gången kurs ska studenten kunna: - beskriva växternas grundläggande morfologiska och anatomiska uppbyggnad samt växtdelarnas funktion
- identifiera ett ur användningssynpunkt relevant bassortiment av odlade växter samt de, för hortikulturen, viktigaste växtfamiljerna
- redogöra för grunderna i växternas systematik samt tillämpa de grundläggande reglerna för växternas nomenklatur
- översiktligt redogöra för grundläggande växtfysiologiska processer och begrepp.
- redogöra för viktiga faktorer och processer som påverkar växter i hortikulturella och naturliga miljöer samt hur dessa ligger till grund för växtval eller modifieringar av växtplatsen.
Examination Quiz i Nomenklatur Tentamen Botanik Inlämningsuppgift Ståndortskännedom Hemtentamen Växtfysiologi
Betyg 5 Studenten kan: Visa på korrekt tillämpning av de grundläggande reglerna för växternas nomenklatur genom genomförandet av quiz i Canvas
Mycket utförligt beskriva växters morfologi, med precision identifiera och i detalj beskriva de viktigaste växtfamiljerna, med hög precision identifiera ett bassortiment av hortikulturella växter redogöra för viktiga faktorer som påverkar växterna genom en godkänd inlämningsuppgift i växtekologi enligt anvisningar Studenten kan översiktligt redogöra för grundläggande växtfysiologiska processer och begrepp, förstå betydelsen av dessa samt kan reflektera över hur dessa kan påverka designprocessen.
Betyg 4 Studenten kan: Utförligt beskriva växters morfologi, med precision identifiera de viktigaste växtfamiljerna, med precision identifiera ett bassortiment av hortikulturella växter Studenten kan översiktligt redogöra för grundläggande växtfysiologiska processer och begrepp och förstå betydelsen av dessa i designprocessen
Betyg 3 Studenten kan: Översiktligt beskriva växters grundläggande morfologi, identifiera de viktigaste växtfamiljerna, identifiera ett bassortiment av hortikulturella växter Studenten kan översiktligt redogöra för grundläggande växtfysiologiska processer och begrepp
Betyg U
Möjliga betyg G/U 5/4/3/U G/U 5/4/3/U
Viktning slutbetyg 55% 45%
Poäng 0,5 5,5 5 4

Litterature list

  1. Växternas morfologi Författare: Jonatan Leo Kommentar: Tillgänglig digitalt på Canvas vid kursstart. Vill du ha den i pappersformat får du trycka ut den själv. Obligatorisk.
  2. Fröväxternas systematik Författare: Björn Salomon och Jonatan Leo Kommentar: Utdrag ur kompendium. Tillgänglig digitalt på Canvas vid kursstart. Vill du ha den i pappersformat får du trycka ut den själv. Ej Obligatorisk.
  3. Växternas namn Författare: Jonatan Leo Kommentar: Tillgänglig digitalt på Canvas vid kursstart. Vill du ha den i pappersformat får du trycka ut den själv. Obligatorisk

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Horticultural Science Biology Biology Horticultural science
Course code: BI1336 Application code: SLU-10188 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Breeding Pace: 100%