New search
BI1336

Botany and Plant Knowledge

Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1336-10188 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1336

Academic year 2022/2023

Botany and Plant Knowledge (BI1336-10001)

2022-08-29 - 2022-10-31

Academic year 2021/2022

Botany and Plant Knowledge (BI1336-10272)

2021-08-30 - 2021-11-01

Academic year 2019/2020

Botany and Plant Knowledge (BI1336-10097)

2019-09-02 - 2019-10-31

Syllabus

BI1336 Botany and Plant Knowledge, 15.0 Credits

Botanik och växtkännedom

Subjects

Biology Horticultural Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Botany 5.0 0102
Plant knowledge 3.0 0103
Site knowledge 3.0 0104
Plant physiology 4.0 0105

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirements(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to Science Studies 2.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

The examination consists of written examinations and reporting of assignments. To pass the course, a pass grade in examinations and assignments and approved participation in compulsory components are required.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course is given in the first year of Horticultural Management: Garden Design – Bachelor’s Programme. Parts of the course are joint studies with students on other programmes.

Responsible department

Department of Plant Breeding

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biology field: Botanik (växtbiologi)
Replaces: BI1311

Grading criteria

Betygskriterier för 'Botanik och Växtkännedom' BI1336
Mål i kursplan Efter genom-gången kurs ska studenten kunna: - beskriva växternas grundläggande morfologiska och anatomiska uppbyggnad samt växtdelarnas funktion
- identifiera ett ur användningssynpunkt relevant bassortiment av odlade växter samt de, för hortikulturen, viktigaste växtfamiljerna
- redogöra för grunderna i växternas systematik samt tillämpa de grundläggande reglerna för växternas nomenklatur
- översiktligt redogöra för grundläggande växtfysiologiska processer och begrepp.
- redogöra för viktiga faktorer och processer som påverkar växter i hortikulturella och naturliga miljöer samt hur dessa ligger till grund för växtval eller modifieringar av växtplatsen.
Examination Quiz i Nomenklatur Tentamen Botanik Inlämningsuppgift Ståndortskännedom Hemtentamen Växtfysiologi
Betyg 5 Studenten kan: Visa på korrekt tillämpning av de grundläggande reglerna för växternas nomenklatur genom genomförandet av quiz i Canvas
Mycket utförligt beskriva växters morfologi, med precision identifiera och i detalj beskriva de viktigaste växtfamiljerna, med hög precision identifiera ett bassortiment av hortikulturella växter redogöra för viktiga faktorer som påverkar växterna genom en godkänd inlämningsuppgift i växtekologi enligt anvisningar Studenten kan översiktligt redogöra för grundläggande växtfysiologiska processer och begrepp, förstå betydelsen av dessa samt kan reflektera över hur dessa kan påverka designprocessen.
Betyg 4 Studenten kan: Utförligt beskriva växters morfologi, med precision identifiera de viktigaste växtfamiljerna, med precision identifiera ett bassortiment av hortikulturella växter Studenten kan översiktligt redogöra för grundläggande växtfysiologiska processer och begrepp och förstå betydelsen av dessa i designprocessen
Betyg 3 Studenten kan: Översiktligt beskriva växters grundläggande morfologi, identifiera de viktigaste växtfamiljerna, identifiera ett bassortiment av hortikulturella växter Studenten kan översiktligt redogöra för grundläggande växtfysiologiska processer och begrepp
Betyg U
Möjliga betyg G/U 5/4/3/U G/U 5/4/3/U
Viktning slutbetyg 55% 45%
Poäng 0,5 5,5 5 4

Litterature list

  1. Växternas morfologi Författare: Jonatan Leo Kommentar: Tillgänglig digitalt på Canvas vid kursstart. Vill du ha den i pappersformat får du trycka ut den själv. Obligatorisk.
  2. Fröväxternas systematik Författare: Björn Salomon och Jonatan Leo Kommentar: Utdrag ur kompendium. Tillgänglig digitalt på Canvas vid kursstart. Vill du ha den i pappersformat får du trycka ut den själv. Ej Obligatorisk.
  3. Växternas namn Författare: Jonatan Leo Kommentar: Tillgänglig digitalt på Canvas vid kursstart. Vill du ha den i pappersformat får du trycka ut den själv. Obligatorisk

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Horticultural Science
Course code: BI1336 Application code: SLU-10188 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Breeding Pace: 100%