SLU news

Utredning om Hippologprogrammet

Published: 15 March 2022

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har enats om direktiv för en extern utredning om Hippologprogrammet.

Syftet är att analysera alternativ och förutsättningar, samt presentera utvecklingsförslag för en god högskolemässig kvalitet och studiesocial miljö på hippologprogrammet i sin helhet samt trav- och islandshästinriktningarna i synnerhet. Direktivet kommer att fastställas inom kort och kommer då att förmedlas inom SLU, HNS och riksanläggningarna.

Det långsiktiga målet kvarstår: att utexaminera kunniga och professionella hippologer från en akademiskt förankrad yrkesutbildning som svarar mot hästnäringens behov för framtiden. Samarbetet mellan SLU, HNS och riksanläggningarna är en viktig del för att ge en hippologutbildning av hög kvalitet.

Förändringar som utredningen kan komma att presentera kan vara av långsiktig karaktär vilket innebär att det kan ta tid att utreda de reella möjligheterna. Parallellt med en utredning kommer SLU, HNS och riksanläggningarna att fortsätta det ordinarie och fortlöpande samarbetet för en god studiesocial miljö för de studenter som följer programmet nu eller som snart kommer att påbörja programmet. En bra grund för det samarbetet utgörs av den avsiktsförklaring för en attraktiv, jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö inom den gröna sektorn, som SLU, HNS och Hippologernas Akademiska Studentkår (HAS) anslutit sig till.

Related pages:


Contact