13 Nov

Uppsala

Ultuna Näringslivsdag 2019

internal events |

Would you like to get in contact with different companies and organisations? Discuss employment, internships, summer jobs and to get inspiration for your future choice of courses?

13 November between 11:00 - 16:00, Ulls hus and Undervisningshuset will be visited by 53 interesting employers.

Welcome to a day with inspiration for your future career.

Participating companies

 • Biototal
 • Blå Stjärnans Djursjukhus
 • DeLaval
 • DGE Mark och Miljö
 • Djurskyddet Sverige
 • Drivhuset Uppsala
 • Elmia Lantbruk
 • Energimarknadsinspektionen
 • Fyrklövern Ekonomi och Juridik
 • Geosigma
 • Green Innovation Park
 • Gullviks
 • Handelsbanken Skog och Lantbruk
 • HFG Sverige
 • Hushållningssällskapet
 • Jordbruksverket
 • Jägarnas Riksförbund
 • Landshypotek Bank
 • Lantmännen
 • LRF Mälardalen
 • LRF Konsult
 • Länsförsäkringar Uppsala
 • Mellanskog
 • Naturbruksskolornas Förening
 • Naturvetarna
 • Norconsult
 • Prime Public Relations i Sverige
 • Ramboll
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Scandinavian Seed
 • SIANI
 • Skogforsk
 • SLU Karriär
 • SLU Mobilitet
 • SLU Studentpool
 • Skira
 • SMAK Certifiering
 • Sveaverken
 • Svenska Blå Stjärnan
 • Svensk Fågel
 • Svenska Foder
 • Svenska Ägg
 • Svenska Jägareförbundet
 • Sweco
 • Swedbank
 • Ultuna Studentkår
 • Unionen
 • Uppsala Kommun
 • Veg Tech
 • Vreta Kluster
 • Växa Sverige
 • WRS
 • WSP

Facts

Time: 2019-11-13 11:00 - 16:00
City: Uppsala
Organiser: ULS

Related pages:


Contact