New search
VM0052

Basic anatomy, tissue histology and biochemistry

Kursen ger grundläggande kunskaper om djurkroppens struktur och funktion inklusive embryologi, förståelsen av cellens processer, metabolism och vävnaders uppbyggnad. Kursen ger även en allmän introduktion till veterinärprogrammet, samt redskap för universitetsstudier.

Information from the course leader

Välkommen till veterinärprogrammet!

- önskar lärarna som ni kommer att ha under det första läsåret

Alla som antagits till veterinärprogrammet ht 2023 hälsas välkomna till den första kursen, VM0052 Grundläggande anatomi, vävnadshistologi och biokemi

Vi ser fram emot att ta emot ett utökat antal studenter och bidra till att ni får en god grund inför såväl kommande delar av utbildningen som inför veterinäryrket, vilket innebär en bredd genom många olika typer av arbetsuppgifter och möjlighet att specialisera sig på flera olika sätt.

OBS! Schemat har uppdaterats 230727.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

VM0052-10082 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Syllabus and other information

Litterature list

Lista på lämplig litteratur för modulerna Anatomi – viscera och Anatomi – osteologi och rörelser under kursen VM0052

“Dyce” = Singh, B. (2017). Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy 5th ed., Saunders. ISBN: 9780323442640. (innehåller organsystemens embryonala utveckling vilket König inte gör)

alternativt

“König” = König, H.E. (ed.) & Liebich, H.-G. (ed.) (2020). Veterinary Anatomy of Domestic Mammals, 7th ed.. Thieme Publishing Group. ISBN: 978-3132429338. (bäst avseende rörelseapparatens anatomi)

Lista på lämplig litteratur för modul Vävnadernas histologi under kursen VM0052

Böckerna 1 och 2 är likvärdiga dvs en av dem räcker men det är bra om båda finns inom en basgrupp.

  1. Pawlina, W. (2019). Histology: A Text and Atlas, 8th ed. Wolters Kluwer. ISBN: 9781496383426. (7th edition, går också bra, 2016),
  2. Mescher, A.L. (2018). Junquiera's Basic Histology, Text & Atlas15th ed. McGraw Hill Education. ISBN:9781260026177.
  3. Bacha & Bacha (2012). Color Atlas of Veterinary Histology, 3rd ed. Wiley-Blackwell. ISBN:9780470958513. 

Lämplig litteratur för modul Embryologi under kursen VM0052

Veterinary Embryology av McGeady, Quinn & Fitzpatrick. Finns som e-bok på SLU:s bibliotek (info ges vid biblioteksintroduktion). Det finns även en del organembryologi i ”Dyce”.

Uppdaterad 230829**: **Lista på lämplig litteratur för modul Biokemi och cellbiologi under kursen VM0052

Böcker markerade med**kursiv stil** är den litteratur som föreslås. Undervisningen utgår till stor del från dessa. Under början av delkursen behöver man både ”Biochemistry” (Abali) och ”Essential…” (cellbiologi + molekylärbiologi). Under slutet av delkursen utgår undervisningen framför allt från ”Biochemistry” (Abali).

**Biochemistry; Abali et al. 8th ed.**, 2022, (Ferrier, 7th ed 2019 går också bra) J.B. Lippincott Williams and Wilkins Company, Philadelphia.

**Essential Cell Biology, An Introduction to the Molecular Biology of the Cell**; Alberts et al., 6th ed., 2023 W. W. Norton & Company (den 5th ed, 2019 går bra också).

Andra cellbiologi- och biokemiböcker:

Molecular biology of the cell, Alberts et al. 7th ed., 2022, W.W. Norton & Company

Biochemistry; Berg, Tymoczko, Stryer, 10th ed. 2023, W.H. Freeman & Co., New York

Biochemistry; Miesfeld & McEvoy, 2nd ed., 2021, W.W. Norton

Biochemistry; Voet, Voet & Pratt Wiley, 4th ed., 2021, (klassisk biokemibok: bra biokemi, molekylärbiologi, metabolism. Metabolism, mer molekylärt inriktad än Ferrier/Harvey)

Medical Biochemistry; Baynes & Dominiczak, 6th ed. 2022; Mosby; London, Edinburgh etc. (Ganska heltäckande om än delvis något kortfattad; används på läkarutbildningen)

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Agriculture with a Specialisation in Animal Science Veterinary Medicine programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 97580 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Veterinary Medicine
Course code: VM0052 Application code: SLU-10082 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry Pace: 100%