New search
TD0018

Experimental horticulture

Hortikultur och odling grundar sig både i vetenskap och beprövad erfarenhet. Men hur ska vi förhålla oss till detta? Går det att lita på trädgårdstipsen och de gamla odlingssanningarna? Fungerar de vetenskapliga teorierna i praktiken? Att jobba praktiskt och bli jordig om fingrarna kan också vara akademiskt. Det handlar bara om tankesätt, metod och viljan att underbygga sina handlingar med hållbara argument. Det här är kursen som länkar ihop vetenskap och beprövad erfarenhet för att syna hortikulturella myter och ta reda på nya sanningar. Kursen är fristående och campusbaserad. Du kommer få jobba mycket praktiskt, både ensam och i grupp, med fokus på att odla för att besvara frågeställningar.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TD0018-50088 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TD0018

Academic year 2022/2023

Experimental horticulture (TD0018-50098)

2023-06-05 - 2023-08-27

Academic year 2021/2022

Experimental horticulture (TD0018-50094)

2022-06-06 - 2022-08-28

Syllabus and other information

Grading criteria

På kursen kan du få godkänt eller underkänt (inga överbetyg).

För godkänt gäller kriterierna som i kursmålen.

Examination sker genom Quiz och inlämningar.

Litterature list

  1. Det finns ingen obligatorisk litteratur på denna kurs

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Horticultural Science
Course code: TD0018 Application code: SLU-50088 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Breeding Pace: 100%