New search
MV0192

Soil Science for Environment and Water

Kursen behandlar markens uppbyggnad, mineralogi samt dess grundläggande fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper och reaktioner. Hit hör funktioner som reservoar för vatten och närsalter för växtlighetens behov och dess funktion i det geokemiska kretsloppen. Viktiga markprocesser som behandlas är vittring, vattnets bindning och rörelse, jonbytesreaktioner, försurning-kalkning, utlakning samt humus- och jordmånbildning.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

MV0192-20051 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MV0192

Academic year 2023/2024

Soil Science for Environment and Water (MV0192-20201)

2023-10-31 - 2024-03-21

Academic year 2021/2022

Soil Science for Environment and Water (MV0192-20085)

2021-11-01 - 2022-03-22

Academic year 2020/2021

Soil Science for Environment and Water (MV0192-20153)

2020-11-02 - 2021-03-23

Academic year 2019/2020

Soil Science for Environment and Water (MV0192-20059)

2019-11-04 - 2020-03-22

Academic year 2018/2019

Soil Science for Environment and Water (MV0192-20082)

2018-10-29 - 2019-03-24

Academic year 2017/2018

Soil Science for Environment and Water (MV0192-20017)

2017-10-30 - 2018-03-18

Academic year 2016/2017

Soil Science for Environment and Water (MV0192-20005)

2016-10-24 - 2017-03-19

Academic year 2015/2016

Soil Science for Environment and Water (MV0192-20116)

2015-10-26 - 2016-03-27

Academic year 2014/2015

Soil Science for Environment and Water (MV0192-20070)

2014-10-27 - 2015-03-22

Academic year 2013/2014

Soil Science for Environment and Water (MV0192-20042)

2013-11-11 - 2014-03-30

Academic year 2012/2013

Soil Science for Environment and Water (MV0192-20068)

2012-10-29 - 2013-03-24

Syllabus and other information

Litterature list

Kurslitteratur (anges nedan vilka som kan köpas på SLU Servicecenter, Almas allé 8, öppettider: må-fr 8-16, servicecenter@slu.se, 018-67 24 00):

- Eriksson, J., Dahlin, S., Nilsson, I. & Simonsson, S. 2011. Marklära. Studentlitteratur, Lund.

- Messing, I. Markfysikens grunder. Kompendium (Köps på SLU Servicecenter)

- Övningskompendium i markfysik. (Köps på SLU Servicecenter. Också pdf-fil på kurshemsidan)

- Laborationer och övningar i markkemi. Kompendium (Köps på SLU Servicecenter. Också pdf-fil på kurshemsidan)

- Gustafsson, J.P., Jacks, G., Simonsson, M. & Nilsson, I. Mark- och vattenkemi. Teori. Kompendium (kan köpas på SLU Servicecenter i period 3 då markkemidelen startar – ingår inte i kursdel 1)

- Litteraturkompendium i markbiologi (delas ut i samband med start av Markbiologidelen i februari)

- Laborationskompendium i markbiologi (delas ut i samband med start av Markbiologidelen i februari)

- Övrigt utdelat material under kursen

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Master Programme in Environmental and Water Engineering Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Soil Science Soil science
Course code: MV0192 Application code: SLU-20051 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Soil and Environment Pace: 50%