New search
MV0189

Project Water Resources

In preparation


Information from the course leader

Välkommen till kursen MV0189, Projekt Vattenresurser!

Course evaluation

The course evaluation is now closed

MV0189-40049 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MV0189

Academic year 2023/2024

Project Water Resources (MV0189-40186)

2024-04-26 - 2024-06-02

Academic year 2021/2022

Project Water Resources (MV0189-40084)

2022-04-18 - 2022-06-05

Academic year 2020/2021

Project Water Resources (MV0189-40118)

2021-04-19 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

Project Water Resources (MV0189-40060)

2020-04-20 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Project Water Resources (MV0189-40071)

2019-04-23 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

Project Water Resources (MV0189-40026)

2018-03-19 - 2018-06-03

Academic year 2016/2017

Project Water Resources (MV0189-40008)

2017-03-20 - 2017-06-04

Academic year 2015/2016

Project Water Resources (MV0189-40114)

2016-03-28 - 2016-06-05

Academic year 2014/2015

Project Water Resources (MV0189-40069)

2015-03-23 - 2015-06-07

Academic year 2013/2014

Project Water Resources (MV0189-40038)

2014-03-31 - 2014-06-08

Academic year 2012/2013

Project Water Resources (MV0189-40067)

2013-04-01 - 2013-06-09

Academic year 2011/2012

Project Water Resources (MV0189-30129)

2012-03-12 - 2012-06-01

Academic year 2010/2011

Project Water Resources (MV0189-30318)

2011-03-21 - 2011-06-03

Syllabus and other information

Grading criteria

Lärandemål för kursen MV0189 Projekt Vattenresurser

Kursens mål är att ge kunskaper om vattenresurserna ur såväl geovetenskapligt som
samhälleligt perspektiv och att ge studenten erfarenhet av att analysera behovet av ett
vattenanläggningsprojekt, att utforma projektet, samt att analysera dess påverkan på
produktion, säkerhet och miljö.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna;

  • beskriva de viktigaste processerna som styr vattenresursanvändning och dess effekter i det utvalda projektområdet
  • beskriva och motivera de åtgärder som behövs
  • förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av vattenregleringsteknik
  • ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna analysera specifika problemsituationer
  • utvärdera insamlad data genom att tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
  • ge förslag till åtgärder som bevarar eller förbättrar vattenresursanvändning och som tar hänsyn till de olika intressenternas krav
  • göra en översiktlig bedömning av genomförbarhet med avseende på tekniskt kunnande, ekonomi och underhåll

Betygskriterier

Kursen ger betygen Godkänd eller Icke godkänd.
För godkänd kurs krävs;

  • Godkänd skriftlig och muntlig redovisning
  • Godkänd opposition av projektarbete
  • Deltagande i obligatoriska moment (handledning, del- och slutredovisning av projektarbete samt projektarbete i grupp)

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Master Programme in Environmental and Water Engineering Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 25370 SEK Cycle: Master’s level (A1F)
Subject: Technology Soil Science Soil science Technique
Course code: MV0189 Application code: SLU-40049 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Soil and Environment Pace: 100%