New search
LK0396

Studio – Landscape construction

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0396-30048 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0396

Academic year 2021/2022

Studio – Landscape construction (LK0396-30131)

2022-01-17 - 2022-02-17

Syllabus and other information

Syllabus

LK0396 Studio – Landscape construction, 7.5 Credits

Studio - Markprojektering

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 7.5 0101

Advanced study in the main field

First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirementsBachelor’s level (G1F)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

-

Objectives

-

Content

-

Formats and requirements for examination

- If a student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.

If a student has been granted targeted study support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative form of assessment.

If this course is discontinued, SLU will decide on transitional provisions for the examination of students admitted under this syllabus who have not yet been awarded a Pass grade.

For the assessment an independent project (degree project), the examiner may also allow a student to add supplemental information after  the deadline for submission.  For more information, please refer to the Education Planning and Administration Handbook.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course instance which the student has been admitted to and registered on.

If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information, please refer to the Education Planning and Administration Handbook.

Additional information

-

Responsible department

Department of Urban and Rural Development

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Replaces: LK0157, LK0309

Grading criteria

There are no Grading criteria posted for this course

Litterature list

OBLIGATORISK LITTERATUR

Vid kursstart så kommer ni ha tillgång till flera pdf-er. Om någon behöver ha tillgång till dessa innan, mejla maria.wisselgren@slu.se

Arkitektens handbok 2022

Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Sven Nyström

Studentlitteratur AB, 2022

Bra bok om allt från parkeringsmått, PBL till skruvar. Äldre utgåvor ok, se till att kapitlet: ”Landskap” finns med.

Läsanvisning:
Allmänt

Begrepp inom fastighetsrätt

Planer enligt PBL

Bygglovhandlingar (Bygglovsbefriade åtgärder)

Ett uppdrags olika moment

Entreprenadformer

BSAB och AMA

Landskap
Hela kapitlet!

Byggnadsplanering

Människan smått

Människans sinnen

Tillgänglighet i planering och byggande


*Byggnadsdelar*

Grundtyper

Trappor- utomhus

Räcken- utomhus

Material

Trä- dimensioner, klasser impregnerat, alternativa metoder träskydd, virke och sågning, ytor på trä
Sten – stentyper, ytbehandling
Metall – metaller, kompatibilitet, lämpliga för utomhusbruk, balkar, stänger och rör

Installationer etc.
Försörjande system –Byggnaden som skal=ledningar in och ut
Färgsystem- NCS och RAL

Klimatkartor

Register och begrepp

Koder för ritningsnumrering

Sak och begreppsregister

CAD Övningsbok

Anders Westin, SLU Alnarp, 2020.

Kompendium med övningsuppgifter som vi använder i kursen. Konkreta kommandon och anvisningar om hur man ritar i AutoCAD. Texter läses på plats. Finns att köpa i Servicecenter, Ulls hus för ca 180:- efter 10 januari.

Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt

Klas Eckerberg, 2011

Pdf med utdrag ur kompendium. Tillhandahålls vid kursstart. Bra sammanfattande text om projekteringens olika skeden, ritningar och formalia.

Länkar till hemsidor och pdf-er

Boverkets byggregler: översikt: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/

Boverkets byggregler: Tillgänglighet: https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/

När ska BBR tillämpas: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/nar-bbr-ska-tillampas/

Lantmäteriet. Vad är ett höjdsystem? https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Hojdsystem/

Lantmäteriet. Koordinatsystemet SWEREF 99: https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Tredimensionella-system/SWEREF-99/

Totalentreprenader och rambeskrivningar: https://static.byggtjanst.se/amadocs/anyhus_2-2004_4-8.pdf

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Architecture Programme - Uppsala, Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 37491 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0396 Application code: SLU-30048 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%