New search
LK0354

Maintenance of green areas and natural land

This course deals with maintenance of outdoor environments. In the course, theoretical knowledge is tied together with practical experiences.


At lectures, exercises and literature studies, a basis for more applied assignments is placed. Through theories, field studies and field trips a reference picture of maintenance problem around outdoor environments and solutions on this are built. Some vegetation-related practical exercises are carried out under supervision. Also knowledge development in use of GIS in administration and maintenance is included, to build this reference picture. Plant protection is included in the course to give a knowledge development in plant use for a sustainable maintenance and administration. All experiences underlie the project work that constitutes an important framework in the course and that have aim to give student a holistic approach on maintenance of public environments.


Compulsory excercises, excursions and seminars may occur.


Information from the course leader

Hej och varmt välkommen till kursen Skötsel av grönytor och naturmarker som startar efter sommaren!

Vi kommer att inleda ert andra år på utbildningen med att dyka ner i vad som menas med förvaltning och skötsel och vilken betydelse det har för alla de skeden och arbetsuppgifter ni kommer ha framför er i resterande kurser, men även i yrkeslivet. Vi kommer att utföra praktiskt arbete och se hur skötsel kan vara både gestaltande och skapande samt avgörande att ha i beräkning vid planering, projektering och för en långsiktig hållbarhet. Vi kommer öva oss i att agera beställare och utförare för två områden i Lund; åka på exkursion och få möjlighet att lyssna på praktikers erfarenheter. Som en röd tråd genom kursens samtliga veckor håller vi även tre litteraturseminarium i syfte att koppla förvaltning och skötsel till de större frågorna om klimatförändringar, urbanisering och hur olika förvaltningsmodeller och organisationer fungerar.

Vi börjar med att ses måndag 2 september kl. 13.15 i Crafoordsalen i Alnarp för en kursintroduktion.

Första kursveckan kommer att bestå av föreläsningar (fysisk på sal) och undervisning ute i Alnarpsparken som en förberedelse inför kursens andra vecka då vi åker till Tjärö för en exkursion och övning. Resan till Blekinge skärgård är något av en tradition för vår institution samt för alla er som börjar årskurs 2. Den brukar vara mycket uppskattad. Tjärö-dagarna tar upp viktiga frågor som rör natur- och kulturvård i ett landskap i förändring där du är aktivt deltagande i direkta insatser. Resan infaller antingen måndag 9/9 till onsdag 11/9 ELLER onsdag 11/9 till fredag 13/9 beroende på vilken grupp du tillhör. På Tjärö kommer vi att bo på vandrarhemmet. Räkna med att bussen kommer att lämna Malmö och Alnarp vid halv sju- sjutiden på morgonen. Avresa från Tjärö på onsdag alt. fredag är strax efter kl. 14 och stopp på hemfärd planeras i dagsläget för Lund, Alnarp och Malmö och det brukar bli runt 17-tiden.

Kursen i Skötsel av grönytor och naturmarker samkörs med larkarnas kurs Landskapsförvaltning där Karin Ingemansson är kursansvarig och ni kommer att ha en gemensam Canvas eftersom vi till största del kommer att arbeta tillsammans.

Tänk på att stämma av med studieadministrationen över anmälan och att registrera dig till kursen – så når du allt material på kursens Canvas så småningom.

Litteraturlistan kommer i midsommarveckan,

Hör av er om det skulle vara något ni undrar över!

Vänligast

Johanna

Course evaluation

Additional course evaluations for LK0354

Academic year 2023/2024

Maintenance of green areas and natural land (LK0354-10196)

2023-08-28 - 2023-10-30

Academic year 2022/2023

Maintenance of green areas and natural land (LK0354-10026)

2022-08-29 - 2022-10-31

Academic year 2021/2022

Maintenance of green areas and natural land (LK0354-10285)

2021-08-30 - 2021-11-01

Academic year 2020/2021

Maintenance of green areas and natural land (LK0354-10102)

2020-08-31 - 2020-11-01

Academic year 2019/2020

Maintenance of green areas and natural land (LK0354-10094)

2019-09-02 - 2019-10-31

Syllabus and other information

Litterature list

**KURSVECKA 1 & 2 **

Gunnarsson, A. (2011) Om landskapsvårdens och trädgårdens hantverk. I Löfgren, E. Redaktör: Hantverkslaboratorium. Göteborgs Universitet. Sid 50-61. (Inte obligatorisk läsning)

Gustavsson, R. (2007) Sammanfattning av Karölandskapet - Förslag till övergripande handlingsstrategier och till en fördjupad åtgärdsplan. (Obligatorisk läsning)

Ingemansson, K. (2023) Kortfattat om Ronneby brunn och Karön – introducerande text inför Karön-resan. (Obligatorisk läsning)

Malmö stad. (2006) Principer för beskärning. (Obligatorisk läsning)

Nilsson, U., Kärnestam, E. & Sandskär, B. (2014) Växtskyddets grunder. SLU. Institutionen för växtskyddsbiologi. Läs kapitel: 1, 4, 5, 6. (Obligatorisk läsning)

Vollbrecht, K., Alm, G. (2006) Beskärningsboken. Natur & Kultur. (Köps av den enskilde studenten, och kostar på de flesta ställen mellan 150 och 200 kr)** * **(Inte obligatorisk läsning)

Wiström, B., Richnau, G., Busse Nielsen, A., Gustavsson, R. (2009) Strukturrika planteringar – en möjlighet för stadens grönska. Movium, Alnarp. Gröna fakta 2009:5. (Obligatorisk läsning)

LITTERATURSEMINARIUM 5 & 8 sept., 25 sept., 17 okt.

Jansson et al. (2021; 2022) Utemiljöns förvaltning och governance. Särtryck från tidskriften Landskap. Del 1, 2, 6. (Obligatorisk läsning)

Jansson et al. (2021; 2022) Utemiljöns förvaltning och governance. Särtryck från tidskriften Landskap. Del 3. (Obligatorisk läsning)

Randrup, T. B., Lindholst, A. C., Dempsey, N. (2022) Managing the maintenance of urban open space. Kapitel 9. I Jansson & Randrup Red. Urban Open Space Governance and Management. (Obligatorisk läsning)

Jonsson, B. G. (2021) Vad är biologisk mångfald? Det biologiska perspektivet. Biodiverse #3 (Obligatorisk läsning)

Persson, A. S. & Smith, H. G. (2014) Biologisk mångfald i urbana miljöer – Förutsättningar, fördelar och förvaltning. CEC Syntes Nr 02
Lunds universitet. (Obligatorisk läsning)

Randrup et al. (2022) Moving beyond the nature-based solutions discourse: introducing nature-based thinking. Urban Ecosystems. (Obligatorisk läsning)

BESTÄLLAR/UTFÖRARUPPGIFTEN 26 sept. - 23 okt.

Dempsey, N., Smith, H. & Burton, M. (2014). Place-Keeping: Open Space Management in Practice. Routledge. Kapitel 2. (Obligatorisk läsning)

Hovind, J. & Holgersen, S. (2021) Effektiv skötsel = grön framgång.(Obligatorisk läsning)

Gunnarsson, A., Jansson, M., Fors, H. & Kristensson, E. (2012) Vegetationsstyrning för ökad trygghet. Rapport 2012:13, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU, Alnarp. (Inte obligatorisk läsning)

Jansson, M. & Andersson, C. (2018) Lekplatsers kvalitet – verktyg för värdering och utveckling. Movium. Alnarp. Gröna fakta. 2018:3. (Inte obligatorisk läsning)

Jansson et al. (2021; 2022) Utemiljöns förvaltning och governance. Särtryck från tidskriften Landskap. Del 4 & 5. (Obligatorisk läsning)

Persson, B. (1998) Skötselmanual 98. Movium, Alnarp, Gröna Fakta 1998:8. (Obligatorisk läsning)

Persson, B., Kristoffersson, A., & Fors, H. (2009) Skötselmanual för bostadsgårdar. Movium, Alnarp. Gröna Fakta 4/2009. (Obligatorisk läsning)

Randrup, T. B. & Östberg, J. (2017) Hållbar grönyteskötsel. Rapport 2017:6 ISBN 978-91-576-8934-4, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 2017. (Obligatorisk läsning)

Stoltz et al., (2012) Malmöbors upplevelse av fem utemiljökaraktärer, LTJ Rapportserie, 2012:10, SLU, Alnarp. (Inte obligatorisk läsning)

Sjöman, H. & Slagstedt, J. (2015) Rätt träd på rätt plats. I Sjöman, H., & Slagstedt, J. Träd i urbana landskap. sid. 331-361.** *** Finns att låna på biblioteket. (Obligatorisk läsning)

UNDP (2019) FN:s utvecklingsprogram. Globala målen. Tillgänglig på: http://www.globalamalen.se/ (Obligatorisk läsning)

Naturvårdsverket (2022) Sveriges miljömål https://www.sverigesmiljomal.se/ (Obligatorisk läsning)

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Alnarp Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Landscape Architecture Landscape Architecture
Course code: LK0354 Application code: SLU-10031 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Landscape Architecture, Planning and Management Pace: 100%