New search
LK0193

Work Experience Course

Under denna praktikkurs genomförs en nio veckor lång arbetsplatsförlagd praktik. Syftet med kursen är att du efter din praktikperiod fått en ökad förtrogenhet med vad det innebär att arbeta med skapande, funktion, underhåll och skötsel av våra gröna utemiljöer. Du söker själv kontakt med arbetsplatsen där du önskar praktisera, ibland efter samråd med ansvarig för praktikkursen och diskuterar tänkta arbetsuppgifter. Detta Efter detta tar kursansvarig för praktikkursen ställning till om dessa ligger inom den tänkta yrkesprofilen och beslutar om praktiken kan förläggas till arbetsplatsen.
Under de nio praktikveckorna skall du skicka in tre reflektioner/PM till din handledare vid SLU, ett efter varje avslutad tre veckors period. I dessa redogör och reflekterar du över utförda arbetsuppgifter och kopplar dina nya, praktiska erfarenheter till kunskap från utbildningen. Efter avslutad praktikperiod genomförs ett seminarium där alla studenterna som praktiserat under samma period, muntligt redovisar sin praktik. Under praktikperioden kommer du att få ett besök av din handledare från Alnarp. Vid detta besök ska du visa och berätta om dina arbetsuppgifter.
Under fliken Information från kursledare nedan finner du en detaljerad information om kursen.

Information from the course leader

Varmt välkomna till Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer design!


All information du kan tänkas behöva som gäller praktikkursen finner du på kursens Canvassida. Klicka bara på Praktikkursens canvassida

Åsa Bensch kursansvarig

Email: asa.bensch@slu.se
Telefon/mobil: 040-41 51 69, 070-567 08 98

Course evaluation

Additional course evaluations for LK0193

Academic year 2023/2024

Work Experience Course (LK0193-50052)

2024-06-03 - 2024-09-01

Academic year 2023/2024

Work Experience Course (LK0193-40080)

2024-03-20 - 2024-06-02

Academic year 2023/2024

Work Experience Course (LK0193-30155)

2024-01-15 - 2024-03-19

Academic year 2023/2024

Work Experience Course (LK0193-20079)

2023-10-31 - 2024-01-14

Academic year 2023/2024

Work Experience Course (LK0193-10198)

2023-08-28 - 2023-10-30

Academic year 2022/2023

Work Experience Course (LK0193-50002)

2023-06-05 - 2023-08-27

Academic year 2022/2023

Work Experience Course (LK0193-40018)

2023-03-22 - 2023-06-04

Academic year 2022/2023

Work Experience Course (LK0193-30031)

2023-01-16 - 2023-03-21

Academic year 2022/2023

Work Experience Course (LK0193-20018)

2022-11-01 - 2023-01-15

Academic year 2022/2023

Work Experience Course (LK0193-10029)

2022-08-29 - 2022-10-31

Academic year 2021/2022

Work Experience Course (LK0193-50078)

2022-06-06 - 2022-08-28

Academic year 2021/2022

Work Experience Course (LK0193-40134)

2022-03-24 - 2022-06-05

Academic year 2021/2022

Work Experience Course (LK0193-30235)

2022-01-17 - 2022-03-23

Academic year 2021/2022

Work Experience Course (LK0193-20146)

2021-11-02 - 2022-01-16

Academic year 2021/2022

Work Experience Course (LK0193-10274)

2021-08-30 - 2021-11-01

Academic year 2020/2021

Work Experience Course (LK0193-50048)

2021-06-07 - 2021-08-29

Academic year 2020/2021

Work Experience Course (LK0193-40034)

2021-03-24 - 2021-06-06

Academic year 2020/2021

Work Experience Course (LK0193-30101)

2021-01-18 - 2021-03-23

Academic year 2020/2021

Work Experience Course (LK0193-20050)

2020-11-02 - 2021-01-17

Academic year 2020/2021

Work Experience Course (LK0193-10104)

2020-08-31 - 2020-11-01

Academic year 2019/2020

Work Experience Course (LK0193-50072)

2020-06-08 - 2020-08-30

Academic year 2019/2020

Work Experience Course (LK0193-40102)

2020-03-25 - 2020-06-07

Academic year 2019/2020

Work Experience Course (LK0193-30203)

2020-01-20 - 2020-03-24

Academic year 2019/2020

Work Experience Course (LK0193-20110)

2019-11-01 - 2020-01-19

Academic year 2019/2020

Work Experience Course (LK0193-10219)

2019-09-02 - 2019-10-31

Academic year 2018/2019

Work Experience Course (LK0193-50002)

2019-06-10 - 2019-09-01

Academic year 2018/2019

Work Experience Course (LK0193-40014)

2019-03-26 - 2019-06-09

Academic year 2018/2019

Work Experience Course (LK0193-30017)

2019-01-21 - 2019-03-25

Academic year 2018/2019

Work Experience Course (LK0193-20014)

2018-11-05 - 2019-01-20

Academic year 2018/2019

Work Experience Course (LK0193-10029)

2018-09-03 - 2018-11-11

Academic year 2017/2018

Work Experience Course (LK0193-50014)

2018-06-04 - 2018-09-02

Academic year 2017/2018

Work Experience Course (LK0193-40085)

2018-03-19 - 2018-06-03

Academic year 2017/2018

Work Experience Course (LK0193-30116)

2018-01-15 - 2018-03-25

Academic year 2017/2018

Work Experience Course (LK0193-20077)

2017-10-30 - 2018-01-14

Academic year 2017/2018

Work Experience Course (LK0193-10115)

2017-08-28 - 2017-11-05

Academic year 2016/2017

Work Experience Course (LK0193-50006)

2017-06-05 - 2017-08-27

Academic year 2016/2017

Work Experience Course (LK0193-40061)

2017-03-20 - 2017-06-04

Syllabus and other information

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme Landscape Engineer Programme - Alnarp Syllabus for Horticultural Management - Garden Design (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (GXX)
Subject: Landscape Architecture Landscape Architecture
Course code: LK0193 Application code: SLU-40022 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Landscape Architecture, Planning and Management Pace: 100%