New search
LB0107

Agricultural science for the program soil and plant sciences

UPPDATERAD INFO 22-01-07

Hej,

Med hänvisning till Regeringens och Folkhälsomyndighetens nya restriktioner från och med 23 december har SLU uppdaterat sina anvisningar för undervisning och examination period 3 vårterminen 2022, med anledning av covid-19. I SLUs anvisningar står det ”Ur smittspridningssynpunkt är det angeläget att föreläsningar för stora studentgrupper i första hand genomförs digitalt.” Eftersom att ni förväntas vara omkring 120 studenter totalt så anses det vara en stor grupp och vi har därför valt att lägga alla föreläsningar digitalt i januari till att börja med. Studiebesöket och även övningen för Mark och växt-blocket planeras att ske på plats, se uppdaterat schema på kurshemsidan och i Canvasrummet. I Canvasrummet kommer du även åt zoom-länken till kursintroduktionen den 17 januari.

Mvh Kursledningen

*******************************************

Hej och välkommen till lantbruksvetenskap för agronomer!

Undervisningen är planerad för att ges i sal på campus och digitalt via Zoom. Observera dock att de i schemat listade "salarna/forumen" är beroende av en fortsatt positiv utveckling av pandemisituationen. Var därför noga med att stämma av eventuella schemauppdateringar innan kursstart.

Kursintroduktionen kommer att ske den 17 januari kl. 09:15–12:00 i Sal W. Det är obligatoriskt att du deltar på introduktionen, eftersom att du då har möjlighet att ställa frågor i realtid.Vi kommer att använda plattformen Canvas, där det kommer att finnas viktig information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen, inte minst för att kunna komma åt Canvassidor.Återigen, varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar Monika, Rebecca, Cecilia, Ida, Libère, Kjell, Erik och Nora

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2022-03-16 and 2022-04-06

Additional course evaluations for LB0107

Academic year 2020/2021

Agricultural science for the program soil and plant sciences (LB0107-30260) 2021-01-18 - 2021-03-23

Academic year 2019/2020

Agricultural science for the program soil and plant sciences (LB0107-30186) 2020-01-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Agricultural science for the program soil and plant sciences (LB0107-30228) 2019-01-21 - 2019-03-25

LB0107 Agricultural science for the program soil and plant sciences, 15.0 Credits

Lantbruksvetenskap för mark/växtagronomer

Syllabus approved

2017-12-05

Subjects

Agricultural science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
x 2.00 1002
x 2.00 1003
x 2.00 1004
x 2.00 1005
x 7.00 1006

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements.

Objectives

The aim of the course is to, from a Swedish perspective, give the students knowledge of the relationship between the biological preconditions for the production processes, understanding of the conditions, needs and actions for the agricultural sector and its’ interaction with the rest of society.

On completion of the course, the student should be able to:
-account for economic thinking and business economic perspectives, with application to agricultural businesses, at a general level.
-use and understand keywords that describe the economic situation in a company
-define important aspects of rural and agricultural policy, economics and national and international political organisations
-describe at a general level the Swedish food industry and international actors and food labels
-be familiar with industrial processes and hygienic aspects in the food industry at a general level and with the requirements that they set on agriculture
-describe basic biological differences between different important production animals in the agriculture that influences what at a general level they are used to and which requirements are set on feeding and maintenance and ethical aspects on animal husbandry.
-describe important practices in the animal husbandry at a general level.
-describe at a general level preconditions (social, cultural, economic) for rural development.
-describe at a general level aspects of the history of the rural area

Content

The course focuses on Swedish conditions and covers the economics of the agriculture, resources, methods - including technology - for production of goods (production of animals and food) and these products’ controlled breeding.
In the course, lectures are alternated with a project work in groups to be presented orally and in a written report. The connection between different parts of the course and the relevance for crop production are obtained through case studies (project work)
Argumentation technique is practiced in both exercise and group discussions.
Practical connection is obtained through study visits.

Compulsory components occur within e g exercises, study visits, group assignments and presentations.

Formats and requirements for examination

The aim of the course is examined through written examination and approved participation in compulsory course modules.

  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Costs for travels and food that can arise under study visit are taken by the students.

Responsible department

Department of Crop Production Ecology
Cooperating departments:
Department of Economics
Department of Animal Nutrition and Management
Department of Molecular Sciences
Department of Urban and Rural Development

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
There are no Grading criteria posted for this course

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Soil/Plant Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Agricultural science
Course code: LB0107 Application code: SLU-30270 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Crop Production Ecology Pace: 100%