New search
KE0070

Plant chemistry and biochemistry

Kursen ger grundläggande kunskaper och laborativ träning i växters kemi och biokemi.

Information from the course leader

Upprop och introduktion till kursen är den 18 januari klockan 9.15 över Zoom.

Zoom länk: https://slu-se.zoom.us/j/69236462322

Lösenord: 959021

Course evaluation

The course evaluation is now closed

KE0070-30148 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for KE0070

Academic year 2019/2020

Plant chemistry and biochemistry (KE0070-30094)

2020-01-20 - 2020-03-24

Syllabus and other information

Litterature list

  1. Plant Physiology and Development Författare: Lincoln Taiz ISBN: 9781605357454 Kommentar: Den här boken är rekommenderad läsning (även äldre versioner av samma bok går fint). Ni kommer även att få utdelat annat material under kursens gång.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Chemistry Biology Chemistry Biology
Course code: KE0070 Application code: SLU-30148 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Pace: 100%