New search
HV0203

Animal welfare, animal Ethics and scientific methods

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap om djurskydd, djurvälfärd, djuretik och vetenskaplig metod.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

HV0203-10070 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for HV0203

Academic year 2022/2023

Animal welfare, animal Ethics and scientific methods (HV0203-10163)

2022-09-29 - 2022-10-31

Syllabus and other information

Litterature list

Den litteratur som kommer att användas under den här kursen kommer du antingen att hitta i Canvas eller kunna söka fram i SLU-bibliotekets databaser. Vi kommer även att använda oss av lagstiftning och dess förarbeten som finns på ansvarig myndighets webbplats.

Mer information finns i Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Animal Science and Sustainability (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Animal Science Animal science
Course code: HV0203 Application code: SLU-10070 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Envrionment and Health Pace: 100%