New search
FÖ0472

Socially sustainable leadership

Hej!

Kul att du vill utveckla ditt ledarskap.

 • Planera för att kursen tar ca 40 timmar av din tid i veckan. Egen inläsning, obligatoriska inlämningsuppgifter och fallstudie i grupp kommer att kräva ditt fokus och din tid.
 • Det kan förekomma icke obligatoriska hemuppgifter mellan lektionerna.
 • Du kommer att examineras på inlämningsuppgifter som är spridda över kursen, på en rapport över en fallstudie i grupp samt på en hemtentamen.
 • Inga lektioner kommer att vara obligatoriska, men vill du få ut maximalt av kursen bör du vara med. Några av inlämningsuppgifterna kommer att vara lättare att göra om du är med på lektionerna.
 • Pedagogiken bygger på att du läser litteraturen i kurstempot och gör inlämningsuppgifterna i tid. Lektionerna används till att träna ledarskap, öva samarbete, föra diskussioner och tillföra ytterligare kunskap utöver det som finns i litteraturen. Kursböcker och lektioner kompletterar alltså varandra, så du behöver skaffa kurslitteraturen till kursstart.
 • Kursen kräver din aktiva medverkan, så skulle vi hamna i ett läge där vi genomför hela eller delar på distans kommer jag att kräva att du har kameran på.
 • Du kommer att ha kul, lära dig mycket och bli förberedd för en framtida lärarroll.

Vi ses i november

Torbjörn Jonasson, Kursledare

0735-25 16 02
torbjorn.jonasson@slu.se

FÖ0472 Socially sustainable leadership, 15.0 Credits

Socialt hållbart ledarskap

Syllabus approved

2020-12-10

Subjects

Business Administration Agricultural science

Education cycle

First cycle

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Courses corresponding to 30 credits within the subject Business Administration.

Objectives

The course provides basic knowledge in a socially sustainable leadership. This prepares the student for a future leadership role.
After completing the course, the student should be able to:
- describe and explain how socially sustainable leadership can be applied
- describe and explain how a company or organization can be organized to meet the requirements of social sustainability
- describe and explain how, through leadership and organization, one can influence behaviours to achieve socially sustainable goals

Content

The course is based on lectures, exercises, seminars, own work and reading literature.
Mandatory elements in the form of guest lectures, project work, seminars and study visits may occur.
The teaching can be carried out on campus and / or online.
The course includes
- the basics of leadership
- organizational theory
- to influence behaviors through leadership and organization
- social sustainability, definition and application

Formats and requirements for examination

Approved written and/or oral exams and presentations of projects and assignments as well as active participation in mandatory parts.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of People and Society

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Replaces: FÖ0370
There are no Grading criteria posted for this course
1) Hur moderna organisationer fungerar
Author: Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik
ISBN: 978-91-44-09502-8
Comments: ISBN-koden hänför sig till fjärde upplagan. Våren 2021 kommer femte utgåvan. Båda utgåvorna kan användas i kursen. Länken går till AdLibris. Det finns fler inköpsställen och priset kan variera något.
2) Ledarskap - personen, reflektionen, samtalet
Author: Christine Blomquist och Pia Röding
ISBN: 978-91-44-05654-8
Comments: Länken går till AdLibris. Det finns fler inköpsställen och priset kan variera något.
3) Kompendium som kommer att vara tillgängligt på Canvas
4) Artiklar som kommer att vara tillgängliga på Canvas

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Alnarp Agricultural and Rural Management Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 26165 SEK Cycle: First cycle
Subject: Business Administration Agricultural science
Course code: FÖ0472 Application code: SLU-20147 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of People and Society Pace: 100%