New search
BI1387

Ethology and animal welfare

Information from the course leader

Hej!

Ni finns äntligen preliminärt schema för kursen upplagt! Vi ber verkligen om ursäkt för några dagars försening vilket beror på sjukdom.

Tänk på att schemat är preliminärt och kan komma att ändras. Vi kommer dock försöka hålla oss till detta så långt det är möjligt.

//Lisa och Anette

Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1387-20097 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1387

Academic year 2021/2022

Ethology and animal welfare (BI1387-20004)

2021-11-02 - 2022-01-16

Syllabus

BI1387 Ethology and animal welfare, 15.0 Credits

Etologi och djurskydd

Subjects

Biology

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Ethology 10.0 0102
Animal welfare 5.0 0103

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirements(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Biology 2, Biology B

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

Passed written and oral examination. Approved participation in compulsory components
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Some parts of the course may be held in English. Costs for study visits may apply.

Responsible department

Department of Animal Envrionment and Health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biology field: Zoologi (djurbiologi)
Replaces: Delvis HV0109

Grading criteria

Lärandemål

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

Moment

Lärandemål 1

-använda korrekt terminologi inom etologi, djurskydd, djurs välfärd och djuretik,

Enligt lärandemål

Hemtentamen

Basgruppsarbete

Projektarbete

Seminarier

Lärandemål 2

-redogöra för naturliga beteenden och beteendebehov hos olika typer av djur samt hur domesticeringen har påverkat dessa,

Enligt lärandemål

Studenten definierar beteendebehov och vad som skiljer dem från andra naturliga beteenden.

Studenten kan tydligt redogöra för hur man kan bedöma vad som är ett beteendebehov i olika situationer.

Basgruppsarbete

Hemtentamen

Seminarier

Lärandemål 3

- redogöra för vanliga onormala beteenden samt de grundläggande orsakerna bakom,

Enligt lärandemål

Studenten diskuterar fördelar och nackdelar med att använda utförandet av olika onormala beteenden vid bedömning av djurs välfärd.

Basgruppsarbete

Seminarier

Lärandemål 4

-beskriva och diskutera sambandet mellan etologi och djurskydd och hur detta är kopplat till djurens välfärd inom olika typer av djurhållning,

Enligt lärandemål

Basgruppsarbete

Seminarier

Lärandemål 5

- redogöra för olika grundläggande etologiska arbetsmetoder och deras fördelar och nackdelar,

Enligt lärandemål

Projektarbete

Lärandemål 6

- planera, genomföra och redovisa en mindre etologisk studie,

Enligt lärandemål

Projektarbete

Lärandemål 7

- redogöra för olika djuretiska argument utifrån kunskaper om etologi, djurskydd och djurs välfärd,

Enligt lärandemål

Seminarier Övningar

Lärandemål 8
- beskriva den praktiska tillämpningen av svensk djurskyddslagstiftning samt utifrån vilka grunder man bedömer djurs välfärd,

Enligt lärandemål

Studenten identifierar styrkor och svagheter, utifrån djurens välfärd, i svensk djurskyddslagstiftning.

Studenten föreslår ändringar i djurskyddslagstiftningen som förbättrar djurens välfärd. Studenten kan även identifiera styrkor och svagheter i olika typer av bedömning av djurs välfärd.

Hemtentamen

Quiz

Lärandemål 9
- söka, granska samt muntligt och skriftligt redovisa vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom etologi, djurskydd, djurs välfärd och djuretik.

Enligt lärandemål

Studenten bedömer olika källor kritiskt.

Hemtentamen

Basgruppsarbete

Projektarbete

Seminarier

Litterature list

The Ethology of domestic animals: An introductory text; Edited by Per Jensen; 3rd Edition

Ej obligatorisk men för de som är intresserade av djurvälfärd så rekommenderar vi även Animal Welfare; Editors: Appleby, Olsson & Galindo; 3rd Edition

Övrigt inläsningsmaterial kommer finnas tillgängligt på Canvas under kursen

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology
Course code: BI1387 Application code: SLU-20097 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Envrionment and Health Pace: 100%