New search
BI1112

Biology

Introduction to cell biology and genetics. Organisms, their structure and function. Uptake of water and nutrients: metabolism and water balance. Reproduction and spread. Protection and survival mechanisms.

Information from the course leader

Välkomna till kursen Biologi!

Vi startar måndag 16 januari kl 9.15. Ni kommer då att få mera information om kursen och en första föreläsning om Biologi. Lokalen heter Sal L i Undervisningshuset, SLU.

Schemat för kursen kanske ni redan hittat i TimeEdit på UU.

https://cloud.timeedit.net/uu/web/schema/ri1X50g77560Y7QQ8YZ9108Y0Zy000Q661060Q066f.html

Kursen består av fyra delområden: cellbiologi, djurfysiologi, genetik och växtfysiologi och vi kommer att ha föreläsningar, övningar i grupper och laborationer.

Under kursens gång kommer ni att få information via Canvas och den öppnas närmare kursstart. Canvas liknar Studium som ni använder på UU. All kursinformation, bilder som visas på föreläsningar, diskussionsfrågor, laborationsinstruktioner mm kommer ni att hitta på kursens Canvas-sida.

Kurslitteratur är boken ”Campbell Biology: Concepts & Connections, Global Edition, 8:e, 9:e eller 10:e upplagan”, Författare: Reece, Taylor, Simon and Dickey ISBN: 1292057807 eller 9781292229478 eller 9781292401348.

Det finns många varianter av Campbell Biology, några är betydligt mera omfattande, så använd ISBN nummer när söker böckerna. Vilken som helst av upplagorna 8, 9 eller 10 går bra att använda. Boken kan köpas från olika bokhandlar, på nätet eller från förlaget. Övrig kurslitteratur är också de handouts från föreläsningar som ni kommer att hitta i Canvas.

Vi ses!

P-O

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Per-Olof Lundquist

kursansvarig

Per-Olof.Lundquist@slu.se

Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1112-30082 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1112

Academic year 2023/2024

Biology (BI1112-30368)

2024-01-15 - 2024-03-19

Academic year 2021/2022

Biology (BI1112-30291)

2022-01-17 - 2022-03-23

Academic year 2020/2021

Biology (BI1112-20150)

2020-10-26 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Biology (BI1112-20058)

2019-11-01 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Biology (BI1112-20159)

2018-10-29 - 2019-01-20

Academic year 2017/2018

Biology (BI1112-20004)

2017-10-30 - 2018-01-14

Academic year 2016/2017

Biology (BI1112-20020)

2016-10-24 - 2017-01-15

Academic year 2015/2016

Biology (BI1112-20112)

2015-10-26 - 2016-01-17

Academic year 2014/2015

Biology (BI1112-30149)

2015-01-19 - 2015-03-29

Academic year 2013/2014

Biology (BI1112-30069)

2014-01-20 - 2014-03-30

Syllabus and other information

Litterature list

  1. Campbell Biology: Concepts & Connections, Global Edition, 8:e, 9:e eller 10:e upplagan Författare: Reece, Taylor, Simon and Dickey ISBN: 1292057807 eller 9781292229478 eller 9781292401348 (https://slunik.slu.se/kursfiler/BI1112/20159.1819/kursbok_Biologi_BI1112.pdfKommentar: Det finns många varianter av Campbell Biology, men den här kommer att vara kurslitteratur för kursen. Edition 8, 9 eller 10 går bra. Boken kan köpas från olika bokhandlar, på nätet eller från förlaget.
  2. Handouts från föreläsningar Kommentar: Lämnas vid föreläsningar och kommer att finnas som pdf-filer i kursens filarkiv i Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Master Programme in Environmental and Water Engineering Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 12690 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Biology Biology
Course code: BI1112 Application code: SLU-30082 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Biology Pace: 35%