1
mar

 –

31
maj
ELLS lärosäten

Ansök om ELLS sommarkurser

ELLS sommarkurser

ELLS är ett nätverk med flera europeiska universitet inom Life Science utbildningsområden. Nu kan du se vilka sommarkurser som finns för 2023 samt ansöka om kurserna via  ELLS nätverkets hemsida.

Om du läser en sommarkurs inom ELLS kan du söka resebidrag på 2-300 EUR oberoende i vilket land som kursen ges (undantag för kurser som ges i Sverige).

Beslut om resebidraget fattas först efter antagning till kurs. Resebidrag ges endast för resor till universitet utanför Sverige. Ansök senast 31 maj.

Blankett för ansökan om resebidrag-2023

Fakta

Tid: 2023-03-01 01:00 - 2023-05-31 23:00
Ort: ELLS lärosäten

Kontaktinformation

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se