1
maj

 –

31
maj
SLU

Ansökningsperiod för utbytesstudier vt 2023 - andra chansen

Den 31 maj är det deadline för dig som vill ansöka om att åka på utbyte till ett internationellt universitet under vårterminen 2023.

Ansökningsperiod för utbytesstudier vt 2023

  • Ansökan öppnar 1 maj 2022.
  • Deadline för ansökan är 31 maj 2022.
  • En lista över tillgängliga utbytespplatser kommer att publiceras här inför ansökningsperioden 

Läs mer om utbytesstudier och ansökan.

Fakta

Tid: 2022-05-01 - 2022-05-31
Ort: SLU

Kontaktinformation

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se