1
nov

22
nov
SLU

NY MFS ansökningsomgång ht21

Som student på SLU kan du göra ditt examensarbete i ett utvecklingsland med ett MFS-stipendium. OBS: Ansökningsomgången för MFS under HT 2021 ändras till 1 - 22 november på grund av att utrikesdepartementet har hävt avrådan från icke nödvändiga resor.

Om stipendiet

SLU delar varje år ut ett 50-tal MFS-stipendier på 27 000 kronor till dig som pluggar på grund- och avancerad nivå och som under minst 8 sammanhängande veckor vill samla material till ditt examensarbete i ett utvecklingsland.

Syftet med MFS-programmet är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen inom det internationella utvecklingssamarbetet samt att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete.

Det övergripande målet med MFS är att ge studenter möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter i detta syfte.

Ansökningsomgång HT 2021

Ansökan öppnar 1 november 2021. Deadline för ansökan är 22 november 2021. 

Läs mer om MFS >>

Ansök här för MFS >>

Fakta

Tid: 2021-11-01 - 2021-11-22
Ort: SLU

Kontaktinformation

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se