24
sep

29
sep
Skara

Smedjeveckan 2018

besök på slu | evenemang | konferenser | möten, sammanträden | seminarier, workshops |
kalvar300.jpg

Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara, alltid sista veckan i september. Vissa möten är för inbjudna inom respektive bransch. Andra arrangemang är till för en intresserad allmänhet.

Publika arrangemang

  • Cafékvällar om att äta kaninkött och hur man i Australien bedömer kvaliteten på kött.
  • Rundvandring bland historiska spår i naturbetesmarkerna på SLU:s forskningsanläggning Götala.
  • Traktorkörning med simulator.
  • På Hästivalen berättar forskarna bland annat om hästens beteende och välfärd.
  • Besök Veterinärmuséet och invigningen av Arkivet med veterinärhistorisk litteratur och boksamlingar.

För bransch och specialinbjudna gäster

  • Invigning av SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, H.K.H. Prins Carl Philip.
  • Nordic Meat Quality - "Round table" - diskussion - Nordic meat quality  /Interreg-programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack och projektet ”Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött”.
  • Nötköttsproduktion - SLU-internt forskarmöte tillsammans med styrgruppen för Agrovästs nöt- och lammköttsprogram.
  • Köttvetenskap och precisionsodling - lektionspass för naturbrukselever från Uddetorps och Sötåsens naturbruksgymnasier med bland andra Anders Karlsson, professor i köttvetenskap och Bo Stenberg, docent i markvetenskap.

Här är hela programmet för Smedjeveckan.

 

Fakta
Tid: 2018-09-24 09:00 - 2018-09-29 16:00
Ort: Skara
Arrangör: SLU i Skara

Kontaktinformation
Sidansvarig: vanja.sandgren@slu.se