22
nov
Uppsala stadsbibliotek, Svartbäcksgatan 17, Uppsala

Bör naturen också ha rättigheter i människans tidsålder?

evenemang | seminarier, workshops |

Välkommen till föreläsning 3 av 4 i Framtidsakademins föreläsningsserie hösten 2018.

Den 22 november föreläser Pella Thiel om naturens rättigheter: en föreläsning om möjligheten att ge naturen juridiska rättigheter och vad det skulle innebära för människans sätt att relatera till andra arter och livet som helhet.

Pella Thiel, ekolog och engagerad i nätverket Naturens rättigheter i Sverige, arbetar med förändringsprocesser, ledarskapsutveckling och kommunikation, med ett särskilt intresse för idéer som påverkar hur vi ser på oss själva och världen.

Vad menas med Antropocen?

Det sägs att vi lever i en ny geologisk era: Antropocen – människans tidsålder. Namnet antyder att människans aktiviteter nu globalt påverkar jordens ekosystem, klimat och jordskorpa på ett sätt som leder till stora globala förändringar i förutsättningarna för livet på jorden. 

Är detta ett hjälpsamt begrepp? Och hur kan vi som människor förhålla oss till denna nya era? Detta diskuterar vi under höstens framtidsakademi.

Fakta
Tid: 2018-11-22 18:00 - 19:00
Ort: Uppsala
Lokal: Uppsala stadsbibliotek, Svartbäcksgatan 17
Arrangör: Cemus
Mer information:

www.web.cemus.se/framtidsakademin/ 

Vad är Framtidsakademin?

Framtidsakademin är en tvärvetenskaplig föreläsningsserie som behandlar forskning kring framtidsrelevanta frågor inom ramen för hållbar utveckling. Framtidsakademin är ett samarbete mellan CEMUS vid SLU och Uppsala universitet, Uppsala stadsbibliotek och Folkuniversitetet i Uppsala. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetens väggar. 

Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten och de hålls fyra gånger per termin, i regel kl. 18 sista onsdagen varje månad, på Stadsbiblioteket. Forskare från Uppsala och andra delar av landet bjuds in, liksom experter, journalister, författare och politiker att komma och berätta om sitt arbete under ett för terminen gemensamt tema. 

Höstens tema är Antropocen, "människans tidsålder", med föreläsningar 27 september, 23 oktober, 22 november och 5 december. 


Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se