19
jan
Marken, Mark-Vatten-Miljöcentrum, våning 1 (en tr. upp), Uppsala

Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

seminarier, workshops |

Amanda Halvarsson, student på agronom mark/växt-programmet redovisar sitt examensarbete som hon gjort vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap.

Titel: Går det att odla vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?
Student: Amanda Halvarsson
Opponent: Christina Hultman

Examinator: David Parsons, institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU

Handledare: Anne-Maj Gustavsson, institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
Biträdande handledare: Per-Erik Nemby, Torsta AB

Fakta
Tid: 2018-01-19 10:45
Ort: Uppsala
Lokal: Marken, Mark-Vatten-Miljöcentrum, våning 1 (en tr. upp)

Kontaktinformation

Anne-Maj Gustavsson, Forskare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
anne-maj.gustavsson@slu.se, 090-786 8717

Sidansvarig: johanna.wallsten@slu.se