Om studievägledning på SLU

Senast ändrad: 09 november 2022

Vi studie- och karriärvägledare har övergripande kunskaper om SLU:s utbildningar. Vi kan visa hur du hittar detaljerad information om vad som ingår i olika kurser, program och yrkesroller och hjälpa dig att värdera informationen.

Studievägledning vid SLU i korthet

 • Hos SLU:s studie- och karriärvägledare kan du få hjälp med allmänna funderingar kring dina studier och yrkesval.
 • Vi kan hjälpa dig att strukturera dina tankar och utforska vilka möjligheter som finns så att du kan göra ett val som känns rätt för just dig.
 • Har du mer specifika frågor om exempelvis kursinnehåll eller tillgodoräknande? Då kan du vända dig till din programstudierektor.
 • Du som läser fristående kurser eller distanskurser kan vända dig direkt till kursledaren med dina mer specifika frågor.
 • Vi studie- och karriärvägledare har tystnadsplikt om sådant som rör dina personliga förhållanden.
 • Vi erbjuer vägledning via Skype, Zoom eller telefon. Välkommen när vi har drop in eller boka ett vägledningssamtal via vår onlinebokning.

Studievägledning i Alnarp

Besöksadress

Sundsvägen 4, 230 53 Alnarp Tornhuset - Utbildningscentrum
Karta över SLU Alnarp (Tornhuset - Utbildningscentrum: nr 14)
Hitta till SLU Alnarp

Vägledare

Lotten Ahlqvist, Studie- och karriärvägledare

Lotten Ahlqvist

 • Agroecology
 • Hippolog
 • Hortonom
 • Hållbar stadsutveckling
 • Landscape architecture
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Outdoor environments for health and well-beeing
 • Trädgårdsingenjör (- design, odling)  
Lena Swärd, Studie- och karriärvägledare

Bild på Lena Swärd.

 • Agroecology
 • Hippolog
 • Hortonom
 • Hållbar stadsutveckling
 • Landscape architecture
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Outdoor environments for health and well-beeing
 • Trädgårdsingenjör (- design, odling)

Studievägledning i Umeå

Besöksadress

Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå, Plan 3 – administratörskorridoren

Hitta till SLU Umeå

Vägledare

Victoria Eriksson, studie- och karriärvägledare
 • Euroforester
 • Forest Ecology and Sustainable Management
 • Hippolog
 • Jägmästare
 • Plant Biology for Sustainable Production
 • Conservation and Management of Fish and Wildlife
 • Mäklarkurser
 • Skogsmästare

Studievägledning i Uppsala

Besöksadress

Almas allé 8, 756 51 Uppsala
Ulls hus
Karta över SLU Ultuna 
Hitta till SLU Uppsala

Mötesrummen ligger bredvid Servicecenter i Ulls hus.

Vägledare

Per Edenhamn, Studie- och karriärvägledare

Per Edenhamn

 • Civilingenjör i energisystem
 • Civilingenjör i miljö- och vattenteknik
 • Djursjukskötare
 • Tuvet
 • Veterinär
Dagrun Ellmer, Studie- och karriärvägledare

Bild på Dagrun Ellmer.

 • Agronom mark/växt
 • Bastermin
 • Biologi och miljövetenskap
 • EnvEuro - European Master in Environmental Science
 • Plant Biology
 • Plant Biology for Sustainable Production
 • Soil and Water Management
 • Soil, Water and Environment
 Cecilia Esbjörnsson, Studie- och karriärvägledare

Bild på Cecilia Esbjörnsson.

 • Agronom husdjur
 • Animal Science
 • Environmental Communication and Management
 • Etologi och djurskyd
 • Landscape architecture for sustainable urbanisation
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Sport- och sällskapsdjur
 • Sustainable Development
Maria Albing

Bild på Maria Albing.

 • AFEPA - Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis
 • Agricultural Economics and Management
 • Agronom ekonomi
 • Agronom landsbygdsutveckling
 • Agronom livsmedel
 • Ekonomi - hållbar utveckling
 • Ekonomi - kandidat
 • Environmental Economics and Management
 • Rural Development and Natural Resource Management
 • Suistainable Food Systems
 • Studentförsäkringar
 • Vägledning kring ansökan om reell kompetens

Studievägledning i Skinnskatteberg

Du som är skogsmästarstudent kan få studievägledning både från programstudierektor på campus och från oss på studievägledningen via videomöten och telefon. Välkommen att boka en tid via vår onlinebokning: https://www.timecenter.se/sluvagledning/

Studievägledningen brukar besöka campus i samband med programstart för att ge utbildningsinformation och erbjuda drop-in vägledning. Vid behov ges även karriärworkshops. Information går ut inför våra besök.

Studievägledning i Flyinge, Strömsholm och Wången

Du som är hippologstudent kan få studievägledning både från studierektorerna på Campus och från oss på studievägledningen via videomöten och telefon. Välkommen att boka en tid via vår onlinebokning: https://www.timecenter.se/sluvagledning/

 

Studievägledning för fristående- och distanskurser

Du som läser en fristående kurs eller distanskurs och inte är antagen till ett program vid SLU kan vända dig direkt till din kursledare med kursspecifika frågor.

Kontaktuppgifter till din kursledare hittar du bland annat på kurssidan på studentwebben.

Du är också välkommen att kontakta oss om du vill ha vägledning. Vägledning kan ske både på campus eller via Skype och telefon.

Är du antagen till ett program och har programspecifika frågor?

Då kan du vända dig till din programstudierektor (PSR) på ditt program som är specialiserad inom ämnet och programmet.

Programstudierektorn kan hjälpa dig med:

 • Specifika ämnesfrågor t.ex. vid val av kurser.
 • Frågor som rör tillgodoräknande av kurser.
 • Detaljfrågor om ämnet och programmet t.ex. kursinnehåll.
 • Frågor om förhandsbesked (learning outcomes) vid tillgodoräknande av kurser vid utbytesstudier.

Kontaktuppgifter till programstudierektorn hittar du på studentwebben på ditt programs programsida.

Exempel på när du kan vända dig till studie- och karriärvägledningen

Har jag valt rätt utbildning?

Du går och funderar på om den utbildning du läser är rätt för dig. Anledningarna kan vara många och tankarna på vad du ska göra istället är kanske inte så tydliga. Vi kan hjälpa dig att reflektera kring dig själv och dina intressen samt bolla idéer om vilka alternativ som finns.

Hur når jag dit jag vill?

Ibland vet du vad som skulle kännas som ett bra val men vägen dit känns otydlig och backig. Vi kan hjälpa dig att själv komma på strategier för hur du tar första steget i rätt riktning och ge dig verktyg för att gå vidare.

Hur kan jag lägga upp mina studier/få struktur i mina studier?

Universitetsstudier innebär ofta en hel del självstudier och oftast får du plugga mer självständigt än under gymnasiet. Vill du få hjälp att planera, skapa struktur och få en överblick över studierna utifrån just dina behov kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa till med både studieteknik och individuell studieplanering.

Jag vet inte vad jag ska välja, vad gör jag nu?

Ibland kan man uppleva att studietiden innebär nästan obegränsat med alternativ och man vet inte var man ska börja. Många val har inte något enkelt eller givet svar. Du grubblar och funderar men vet inte hur du ska välja för tänk om du väljer fel? Att göra ett val innebär ofta också att välja bort något annat. Boka ett samtal med oss så pratar vi mer om det val/dilemma du står inför.

Hur hittar jag ett jobb som passar mig?

Vägen till ett jobb är ofta allt annat än spikrak, det är en process bestående av flera olika steg. Ibland vet man precis vad man vill men inte hur man ska nå dit och ibland kanske man inte ens vet vad man vill.

Det finns inga statistiska fakta om vilka kurser man ska läsa för att kunna få ett visst jobb. Vilket jobb man kan få beror även på andra faktorer såsom övriga erfarenheter, personligt driv, hur arbetsgivaren tror du passar in i deras organisation etc.

Vi kan hjälpa dig att utforska dina färdigheter, ambitioner och resurser så att du på bästa sätt kan använda dem för att ta dig vidare - oavsett om det handlar om att utforska vad du egentligen vill eller hur du kan ta dig dit du vill.

Du som håller på att söka jobb - missa inte att det finns många bra tips och verktyg på SLU karriär.

Vilket stöd kan jag få?

Det finns många olika typer av stöd vid SLU som kan underlätta dina studier. Vissa typer av stöd behöver du ansöka om att få och kräver intyg från specialist. Andra typer av stöd finns för alla SLU-studenter och kan exempelvis vara olika datorprogram och appar som gör det möjligt att lyssna istället för att läsa kurslitteratur. Flera av oss studie- och karriärvägledare jobbar särskilt med stöd. Mer information om studiestöd hittar du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Hur kan jag förbättra min studieteknik?

Det finns många tips och verktyg för att plugga smartare. Ofta får du prova dig fram för att hitta de sätt som funkar bäst för just dig.

Studieteknik kan handla om allt från motivation och planering till att föra bra anteckningar och hur man tar sig an kurslitteraturen.

Förutom att boka in ett möte med någon av oss studie- och karriärvägledare kan du även läsa mer om studieteknik på studentwebben samt träffa Språkverkstaden som erbjuder stöd och råd gällande studieteknik, skrivuppgifter och muntliga presentationer.

Fakta:

Vad innebär tystnadsplikt?

Tystnadsplikt innebär att vi studievägledare inte lämnar uppgifter om dina personliga förhållanden vidare, utan ditt medgivande. Ibland kan vi behöva diskutera dina personliga förhållanden med kollegor för att kunna ge dig bättre vägledning. Om det rör fara för ditt eller annans liv och hälsa kan vi bli tvungna att bryta tystnadsplikten.