Gör det nu! Prokrastineringsgrupp på campus Ultuna

Senast ändrad: 11 januari 2023
Nu senare

Har du svårt att organisera studierna, svårt att komma igång eller har du en tendens att skjuta upp uppgifter? I så fall är Gör det nu! gruppen är för dig.

Syftet med gruppen är att tillsammans arbeta för att minska prokrastineringen och få med beteendeförändring.

Prokrastineringsgruppen har 16 platser och träffas varje vecka på onsdagar mellan 15:15 - 16:45 under hela läsåret. Mötena hålls på engelska och är öppna för alla studenter.

Mer information och anmälan finns på den engelska informationssidan. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning på SLU

E-post: studievagledning@slu.se
Tel. 018-67 28 00, måndag 10-12, tisdag 10-12, torsdag 13-15.