Utlysningar

Välkommen att söka praktikplats på Parkavdelningen i Kumla kommun!

Publicerad: 16 mars 2020

Parkavdelningen i Kumla ansvarar för det gröna i offentliga miljöer, parker, växthus med orangerier, lekplatser, naturområden, naturreservat och skog. Vi arbetar med att påverka medborgarnas välmående genom att främja rekreation, lek, friluftsliv och hållbart samhällsbyggande.

Ansökan senast: 2020-04-17

Vill du lära dig mer om hur det är att arbeta med de gröna frågorna i en kommun?
Då är du varmt välkommen att söka praktikplats hos Parkavdelningen i Kumla kommun.

Kumla kommuns Parkavdelning består av 4 st delar som jobbar tätt ihop:

  • Parkkontoret (fokus på planering)
  • Parkenheten (fokus på drift)
  • Skogs- och naturverksamheten (underhåller våra skogs- och naturområden samt friluftsliv)
  • Sjöparkens växthus och trädgårdar (Kumla Stadsparks mycket välbesökta anläggning)

På parkkontoret arbetar en stadsträdgårdsmästare, en landskapsingenjör, en arbetsledare för skogsverksamheten, en naturvårdshandläggare och en trädgårdsmästare. Här finns många olika kompetenser samlade och vi kompletterar varandra mycket bra. Det är väldigt givande att arbeta tillsammans med arbetskamrater som kan ge en ny input utifrån sin specialkompetens! Inom övriga områden arbetar enhetschef, parkarbetare och skogsarbetare med daglig drift av våra gröna miljöer.

Under din praktik hos oss på Parkavdelningen kommer du främst att skugga vår landskapsingenjör på parkkontoret i dennes dagliga arbete. Det kan exempelvis innebära att arbeta med lekplatsutveckling, växtval och växtkomposition, detaljplaneyttranden och andra förekommande arbetsuppgifter på parkkontoret. Under landskapsingenjörens semester kommer du få möjligheten att prova på praktiskt arbete i det gröna genom att ingå i ett skötsellag av parkarbetare och även arbeta tillsammans med vår trädgårdsmästare i vackra Sjöparkens växthus, vilket är ett av Kumlas största besöksmål.

Praktisk erfarenhet är bra att ha med sig inför kommande karriär både för landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och landskapsarkitekter. Så ta chansen att få en del praktisk erfarenhet i kombination med det planerande och teoretiska arbetet på parkkontoret!

Tiden för praktiken bestäms i dialog mellan den sökande och oss på parkavdelningen. Vi söker i första hand någon som önskar förlägga sin sommarpraktik hos oss.

Fakta:

Fakta om företaget/organisationen : Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har snart 22 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se