Utlysningar

Utbildningsstöd och resestipendier 2017

Publicerad: 09 maj 2017

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser utbildningsstöd och resestipendier för studerande ur följande stiftelser.

Ansökan senast: 2017-06-01
Finansiär: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond

Disponibla medel: 340 000 kronor

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till studerande vid Lantbrukshögskolan, nuvarande SLU, för utbildning till agronom eller hortonom.

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond

Disponibla medel: 65 000 kronor

Stiftelsens ändamål är att utdela ett stipendium för två år till behövande och arbetsam elev vid Ultuna lantbruksinstitut, nuvarande SLU, eller annat i dess ställe möjligen blivande högre läroverk för lantbruket.

Kriterier

  • Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom agronom, hortonom, landskapsarkitektur eller lantmästarinriktning.
  • Ansökningar kan avse resestipendier för deltagande vid internationella konferenser inom relevanta ämnesområden.
  • Ansökningar kan avse stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitetet.
  • Ansökningar kan avse kostnadsersättning i samband med praktik, inom eller utanför Sverige.
  • Max. belopp 25 000 kronor
  • Stipendier beviljas inte retroaktivt; alltså inte för resor e d, som påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.

Mer information och ansökan

www.ksla.se/anslag-stipendier/

Ansökan som görs elektroniskt, ska vara KSLA tillhanda senast den 1 juni 2017 kl.17.00.

Besked meddelas v 25.

Fakta:

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813. Utbildningsstöd och resestipendier 2017


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se