Utlysningar

Universitets- och högskolestipendier för läsåret 2020/2021 Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

Publicerad: 02 september 2020

Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige. För läsåret 2020/2021 bedöms totalt lägst 80 stipendier att delas ut. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut under höstterminen.

Ansökan senast: 2020-10-09
Finansiär: Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

Universitets - och högskolestipendium kan tilldelas studerande som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier


Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statlig universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.

Ansökan om stipendium skall ske på särskild blankett, som kan hämtas hem från stiftelsens hemsida www.hvitfeldtskastiftelsen.se. Ansökningshandlingar skall senast 2020-10-09 lämnas till: Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 UPPSALA

Sidansvarig: utb-webb@slu.se