Utlysningar

SWEA International utlyser Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för interkulturella studier för vidare studier.

Publicerad: 18 oktober 2021

SWEA Internationals stipendium på USD 10.000, tilldelas välmeriterad masterstuderande eller forskarstudent i ämnen som rör interkulturella relationer.

Ansökan senast: 2022-01-15
Finansiär: SWEA International INC

SWEA Internationals stipendium på USD 10.000, tilldelas välmeriterad masterstuderande eller forskarstudent i ämnen som rör interkulturella relationer.

Den sökande måste ha en grundutbildning (Bachelor's degree/kandidatexamen) vid ett svenskt universitet, högskola eller motsvarande. Den sökande ska ha etablerat kontakt med ett lärosäte utanför sitt eget, via en antagen plats eller eller en inbjudan att forska där.

Ansökningshandlingar och information om stipendiet finns på SWEA Internationals webbplats, https://interkult.swea.org/ansokningshandling/

Senast den 15 januari 2022 ska komplett ansökan på svenska eller engelska samt två rekommendationsbrev fyllas i och skickas in via SWEA Internationals webbplats.

Ansökningarna behandlas av en jury, bestående av tre SWEA-medlemmar. I mars 2022 presenterar juryn sitt förslag till stipendiat och stipendiekommittén meddelar mottagaren av stipendiet och övriga sökande. Överlämnandet av stipendiet planeras till SWEAs ”Sverigemiddag” i augusti 2022.

För att läsa mer om stipendiet: https://interkult.swea.org/

Fakta:

SWEA är ett fantastiskt globalt nätverk för svenska och svensktalande kvinnor som bor utanför Sveriges gränser, eller som har bott utomlands och flyttat tillbaka. Med över 6000 medlemmar i ett 70-tal avdelningar över hela världen är SWEA den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige.