Utlysningar

Study of the U.S. Institutes for European Student Leaders

Publicerad: 05 december 2017

Stipendiet ger möjlighet för svenska studenter som läser på kandidatnivå (undergraduate) i åldrarna 18-25 år vid universitet/högskolor att delta i en 5-veckors kurs och studieresa i USA sommaren 2018.

Ansökan senast: 2018-01-08 23:00
Finansiär: Fulbright Commission

I år utlyses stipendier inom två områden, "Institute on Civic Engagement" och "Institute on Social Entrepreneurship".

Sista ansökningsdag är 8 januari 2018.

Fulbrightkommissionen är en binationell organisation, finansierad med statliga medel från både Sverige och USA, som har huvuduppgifterna att förmedla stipendier till framstående svenska och amerikanska forskare och forskarstuderande, samt att erbjuda information om eftergymnasiala studier i USA.

Mer information och anmälan finns på www.fulbright.se under Grants/Swedish Citizens/Summer Institutes.


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se