Utlysningar

Alla ljudböckers stipendium för utlandsstudier VT20

Publicerad: 07 november 2019

Få 10 000 kr till dina utlandsstudier!

Ansökan senast: 2020-03-01
Finansiär: Alla ljudböcker

Vem kan söka stipendiet?

För att kunna söka stipendiet behöver följade uppfyllas:

1. Du ska vara aktivt studerande

2. Studierna ska vara på heltid

3. Du ska vara folkbokförd i Sverige

4. Utlandsstudierna ska beräknas pågå i minst en termin

Ansökan

För en chans att tilldelas stipendiet behöver du skicka en kopia i PDF-format av din universitets- eller högskoleregistrering för vårterminen 2020 samt motivera varför vi ska välja dig! Inkludera gärna var du ska resa och hur det hade gjort din resa mer upplevelserik.

Det kostar inget att ansöka och din information används inte i marknadsföringssyfte efteråt.

Ansök via mejl till: info@traffic-dog.com

Sista ansökningsdag: 1 mars 2020

Mer information: https://allaljudbocker.se/ljudbocker/allaljudbocker-resestipendium

Fakta:

Vi på Alla ljudböcker anser att litteratur, i alla dess former är essentiellt för att vidga vyer, få en bättre förståelse för andra och lära oss att uppskatta det okända istället för att förkasta det.

Att resa är ett annat fantastiskt sätt att komma i kontakt med främmande kulturer, knyta nya vänskaper och skapa fina minnen.

Därför delar Alla ljudböcker ut 10 000 kr till dig som ska studera utomlands det kommande läsåret.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se