Utlysningar

Skogforsk - Exjobb om avtalen i entreprenadskogsbruket

Publicerad: 22 mars 2018

Vi söker dig som studerar ekonomi, juridik eller skog på högskola eller universitet och vill hjälpa oss att undersöka hur avtalen mellan skogsbrukets beställare och entreprenörer fungerar i praktiken.


APSE står för Avtalspaket för skogsentreprenad och används vid tecknande av avtal mellan beställare av skogliga tjänster och de entreprenörer som utför arbetet.

APSE ägs och beslutas av APSE-kommittén, med representanter från både beställare och entreprenörer. Kommittén vill nu utreda några frågeställningar runt avtalen och söker därför studenter som vill göra examensarbeten på ämnet. Du kan till exempel vara studerande inom ekonomi, juridik eller skog. Exempel på frågeställningar som ska utredas är:

  • I vilken omfattning tillämpas APSE ute i verksamheten?
  • Hur ser kunskapsläget faktiskt ut i branschen?
  • Vilken är markägarens roll och vilket ansvar har denne vid utförande av delar av arbetet?

Läs mer om de föreslagna frågeställningarna här. 

Skogforsk tillhandahåller en kontaktperson som tillsammans med ordinarie handledare stöttar och ger råd under arbetet. Vi betalar också 750 kronor per person och högskolepoäng som arbetet omfattar.

Mer om APSE

APSE består av två delar. Den ena är branschens generella avtalsvillkor, Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad. Den andra är standardiserade mallar som kan användas för att mer specifikt beskriva den aktuella entreprenaden.

Läs mer om avtalen på APSEs webbplats.

För mer information, kontakta Birger Eriksson.

Annonsen hos Skogforsk


Kontaktinformation