Utlysningar

Självständigt arbete i biologi, kandidat- eller masternivå

Publicerad: 02 juni 2017

Påverkan av blomsterremsor på markdjur

Ansökan senast: 2017-06-30

Blomsterremsor anläggs i odlingar för att gynna pollinatörer och naturliga fiender till ovanjordiska skadegörare. Men effekten av dessa blomsterremsor på organismerna i marken har i stort sett ignorerats. Syftet med det här projektet är att undersöka om blomsterremsor har en påverkan på antalet markdjur och hur denna påverkan ser ut. De markdjur som är av störst intresse att studera är daggmaskar och/eller nematoder. Daggmaskar är viktiga "ecosystem engineers" och påverkar markens vattenhållande förmåga, markens struktur, nedbrytning och näringsomsättning mm. Nematoder kan vara nyttiga och bidra till nedbrytning och frigörande av näring medan andra är växtskadegörare som kan orsaka skadeförluster. Det skulle vara fullt möjligt att två personer genomför arbetet tillsammans där den ena studerar daggmaskar och den andra studerar nematoder.

Jordbruksverket har ett antal försöksblomsterremsor anlagda under sommaren 2017 och i dessa kommer du att ta jordprover i och utanför blomsterremsan. Ur dessa jordprover kommer studieorganismen att drivas ut och antalet räknas. Daggmaskar kan identifieras medan nematoder kan delas in i olika ekologiska grupper. Resultatet från det här arbetet kommer att visa om blomsterremsor påverkar antalet djur i marken och om detta kan vara till nytta för lantbrukaren.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se