Utlysningar

Renens beteende vid utfodring i hägn

Publicerad: 19 mars 2020

I detta projekt får du erfarenhet av beteendestudier på ren i hägn och delta i ett utfodringsförsök i fält. Arbetet innebär praktiskt arbete med djuren, analyser av videofilmer, sammanställning och bearbetning av data samt rapportskrivande.

Ansökan senast: 2020-04-17

I extensiva eller pastorala djurhållningssystem förlitar sig djurägarna på naturbetesmarker för att täcka energi- och näringsbehovet för sina djur. I dessa djurhållningssystem blir dock utfodring mer och mer vanligt för att underlätta för djuren att överleva under perioder med begränsat bete. Inom projektet "REINFEED" vill vi undersöka effekterna av utfodring på renars betesbeteende på både kort och lång sikt.

Vi erbjuder en plats för examensarbete på masternivå inom ramen för renens beteende vid utfodring i hägn. I detta projekt får du erfarenhet av beteendestudier på ren i hägn och delta i ett utfodringsförsök i fält. Arbetet innebär praktiskt arbete med djuren, analyser av videofilmer, sammanställning och bearbetning av data samt rapportskrivande. Du är välkommen med förslag på frågeställningar relaterat till renens beteende i hägn (t.ex. sociala interaktioner, beteendemönster m.m.) eller välja renens betesbeende i hägn som ditt huvudsakliga ämne.

Hör av dig till kontaktpersonen via e-post eller telefon.
Fakta om företaget/organisationen : Examensarbetet genomförs vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Fakta:

Examensarbetet genomförs vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se