Utlysningar

PhD-stipendiat i videreutvikling av et bærekraftig skogbruk

Publicerad: 23 april 2021

Glommen Mjøsen Skog søker etter en kandidat som vil gjennomføre en PhD om hvordan framtidens skogressurser i Norge bør forvaltes på en måte som er bærekraftig og samfunnsnyttig.

Ansökan senast: 2021-05-15
Finansiär: Glommen Mjøsen Skog SA

Kandidaten tilbys fast stilling hos Glommen Mjøsen, Elverum, øst i Norge. Tematikken vil være sentrert om hvordan skogbruk i Norge skal drives med fokus på å ivareta biologisk mangfold og samtidig sikre grønn verdiskaping. Kandidaten vil bli innrullert i PhD-programmet i anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet, og hovedveileder vil bli førsteamanuensis Hanne Sjølie. Kandidaten vil utforme doktorgradsprosjektet sammen med Glommen Mjøsen Skog og veiledere.

Skogen er midt i de store utfordringene – klima og naturmangfold

Glommen Mjøsen Skog ønsker å være en ledende aktør i videreutviklingen av et bærekraftig skogbruk. Skogbruket har gjennom flere generasjoner bygget opp en stor, verdifull skogressurs i Norge, der kunnskapsbasert forvaltning og utvikling av ressursen alltid har stått sterkt. Det er i dag tre ganger så mye stående tømmervolum i norske skoger som for 100 år siden og tilveksten er mer enn doblet. I mer enn 100 år har Glommen Mjøsen Skog og dets andelseiere ønsket å ligge i forkant av å videreutvikle og utnytte denne ressursen til bærekraftig verdiskaping. Vi anser at en av våre fremste oppgaver er å være en faglig og operativ ressurs i Norge i diskusjoner knyttet til klima og naturmangfold i skog.

Norsk skogbruk forvaltes bærekraftig. De viktigste indikatorene for biologisk mangfold peker i riktig retning, men dette kan videreutvikles og organisasjonen har behov for stadig kunnskapsoppdatering i feltet.

Vi søker en mastergradskandidat:

  • med bakgrunn i biologi, skogbruk, økologi, naturforvaltning eller lignende, gjerne med god kjennskap til boreal skog som økosystem og skogbruk som det drives i Skandinavia, og som tilfredsstiller opptakskravene til PhD-programmet. For detaljerte opptakskrav, se https://www.inn.no/studier/studietilbud/oekologi-landbruk-og-bioteknologi/ph.d.-i-anvendt-oekologi-og-bioteknologi
  • som vil gjennomføre et 4-årig PhD-studium (tre års studier fordelt over fire år) som retter søkelyset mot utfordringer som opptar oss og som interesserer deg
  • som vil bidra til å styrke kompetansenivået om økologisk bærekraft i Glommen Mjøsen Skog.

Du får hovedarbeidsplass hos Glommen Mjøsen Skog og studietilhørighet til Høgskolen i Innlandet, studiested Evenstad, Norge. Kandidaten vil rapportere til en person på ledernivå og til ledergruppa i Glommen Mjøsen, og vil samtidig være en aktiv deltaker i PhD-programmet på Høgskolen ved å være med på kurs, seminarer og ha delt kontorplass etter nærmere avtale.

Vi kan tilby:

Et unikt doktorgradsløp midt i debatten om det grønne skiftet og bruk av naturressurser, som du i stor grad kan være med å utforme Lønn etter avtale.

 

Søk på stillingen

Trykk Søk her på https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=212309977

Fakta:

Glommen Mjøsen Skog SA er et skogeiersamvirke som eies av omkring 7000 skogeiere i Innlandet og deler av Viken fylke. Virksomheten er desentralisert med hovedadministrasjon på Elverum. Tømmeromsetning er selskapets største forretningsområde og årlig omsetter Glommen Mjøsen Skog med datterselskap tømmer for over 2 milliarder kroner. Bedriften utfører også en rekke skogtjenester, gir faglige råd til skogeierne, samt er landets ledende bedrift innenfor skogtakst og digitale forvaltningsverktøy. Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter og 1000 ansatte. Campus Evenstad er lokalisert i hjertet av skogbruket i Norge, og huser drøyt 200 studenter og ca. 70 ansatte i skogfag og økologi. Vi har nært samarbeid med skognæring og -forvaltning. For mer informasjon om forskningsgruppa som PhD-stipendiaten vil bli en del av, se https://www.inn.no/forskning/forskningsomraader/natur-biologi-og-miljoe/skogforskning-i-det-boreale-barskogbeltet

Sidansvarig: utb-webb@slu.se