Utlysningar

Naturstig på Tofta strand, Gotland

Publicerad: 28 mars 2021

Den ideella strandföreningen Tofta-Gnisvärd (org.nr 802492-7959) ska skapa en naturstig med utkiksplatser utefter Tofta strand och behöver hjälp med att utforma den.


Strandföreningen Tofta-Gnisvärd (org.nr 802492-7959) är en ideell förening på Gotland som bildades 2014 på initiativ av strandägare (samfälligheter) och lokala företag. Föreningen drivs helt utan vinstintressen och vårt arbete syftar till att främja ett långsiktigt hållbart nyttjande av det unika strandområdet mellan Gnisvärd och Tofta bad genom att tillsammans:

  •  se till att strandheden och dynerna mellan Gnisvärd och Tofta bad hålls öppna och behåller sina höga botaniska värden, samtidigt som de är tillgängliga för allmänhetens bad- och friluftsliv
  • skapa intresse för och öka kunskapen om Gnisvärds och Tofta strands natur- och kulturmiljöer och om hur området har använts historiskt.
  • genom restaurering och återkommande skötsel gynna både typiska och sällsynta insekter, fåglar, växter och svampar.
  • vara ett forum för samverkan och diskussion om utveckling av friluftsliv och besöksnäring i området i samklang med områdets värden.

Föreningen arbetar nu med ett utvecklingsprojekt där en del handlar om att skapa en naturstig som är tillgänglig för alla. Dessutom ska utkiksplatser med informationsskyltar om flora och fauna, kikare, grill med mera anläggas på några platser längs stranden. Naturstigen och utkiksplatserna ska utformas på ett sätt som är hållbart och vi vill välkomna studenter att medverka i vårt utvecklingsarbete.

För mer information om stranden se https://www.facebook.com/gnisvardtofta

Intresseanmälan skickas via mejl till kerstin.sjosvard@outlook.com, löpande ansökan.

Fakta:

Strandföreningen Tofta - Gnisvärd bildades 2014 som resultatet av ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) där strandsamfälligheter tillsammans med region och företag skapade en skötselplan för stranden. se föreningens hemsida https://www.toftagnisvard.se/

Sidansvarig: utb-webb@slu.se