Utlysningar

Möjligheter till examensarbete inom aktuella naturmiljöfrågor på Calluna AB

Publicerad: 04 december 2018

Det finns möjligheter att utföra examensarbete inom naturmiljöfrågor på Calluna AB under 2019.

Ansökan senast: 2019-01-15

Calluna AB har kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö, Gävle och Lidköping. Verksamheten omfattar konsulttjänster och forskningsuppdrag.

Det finns nu chans att inom ramen för aktuella projekt och forskningsfrågor utföra examensarbete på Calluna AB med hjälp av handledare med forskningskompetens inom följande områden:

Miljö och transportinfrastruktur. Exempelvis: utvärdera och utveckla metodik för miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ekologiska konsekvenser av barriärer av transportinfrastruktur, samt ekologiska effekter av ljus och/eller buller.

Kontaktpersoner: Forskningsledare fil. dr Annika Jägerbrand (annika.jagerbrand@calluna.se, Stockholm), miljökonsult fil. dr Karolina Nittérus (karolina.nitterus@calluna.se, Linköping), miljökonsult fil. dr Petter Andersson (petter.andersson@calluna.se, Stockholm).

Miljöeffekter och vattenfrågor. Exempelvis miljöeffekter av sjöfart, dagvatteninventering, toxiska substanser och deras nedbrytbarhet, barriärer, aluminiumutfällning, blå infrastruktur.

Kontaktpersoner: miljökonsult och laboratorieansvarig fil. dr Andreas Brutemark (andreas.brutemark@calluna.se, Stockholm/Uppsala/Gävle), miljökonsult fil. dr Jennie Barthel Svedén (jennie.sveden@calluna.se, Stockholm/Gävle).

Aktuella naturmiljöfrågor. Exempelvis förekomst av insekter och fladdermöss i landskapet, gynnsam bevarandestatus och Natura2000, habitatnätverk, bedömning av fågelskyddsområde.

Kontaktpersoner: miljökonsult fil. dr Karolina Nittérus (karolina.nitterus@calluna.se, Linköping), miljökonsult fil. dr Petter Andersson (petter.andersson@calluna.se, Stockholm).

För mer information, se vår hemsida: http://www.calluna.se/


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se