Utlysningar

Metod för ökad biologisk mångfald på industriella fastigheter

Publicerad: 19 september 2022

Vi är intresserade av att ta fram en generell metod för inventering och identifiering av ekosystemtjänster på industriella fastigheter.


Vi vill utveckla en metoden som förutom att titta på ekosystemtjänster också ska kunna hjälpa till att öka den biologiska mångfalden på våra delägares industrifastigheter. Våra delägare äger stora fastigheter som till största delen är hårdgjorda. Dock finns i varierande grad ytor som går att nyttja för att öka den biologiska mångfalden.

Ansökan

Skicka mail till Petra Brinkhoff: petra.brinkhoff@trb.se 

Fakta:

TRB Sverige AB är en nätverksorganisation inom transportbranschen. TRB ägs av 11 lastbilscentraler i Sverige. TRB arbetar med drivmedel och hållbarhet och fungerar som ett kunskapsnav för delägarorganisationerna.