Utlysningar

Landshypotek Banks stipendium för de gröna näringarnas framtid

Publicerad: 05 november 2018

Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid syftar till att stimulera och uppmuntra studenter som visar särskilt intresse och bidrar till ny kunskap inom lantbruk och skogsbruk och dess framtid. Uppsatsstipendiet ges ut årligen och omfattar en prispeng på 10 000 kronor. Stipendiaten presenteras varje år i juni. Ansökan går att göra från 1 oktober.

Ansökan senast: 2019-03-31

Uppsatsens sökkriterier

- belyser och/eller problematiserar ett ämne med tydlig anknytning till det svenska lantbrukets framtid.

- är på kandidat- magister- eller mastersnivå.

- framlagd och godkänd under läsåret 2018 vid ett svenskt universitet eller högskola

Uppsatsens bedömningskriterier

- är relevant ur ett utvecklingsperspektiv

- bidrar med nya idéer och synsätt

- tillämpningsbar inom de gröna näringarna

- är väl genomförd

Jury

Stipendiaten utses av en intern jury på Landshypotek Bank.

Skicka in din uppsats

Ansökningsperioden är mellan 1 oktober och 31 mars varje år.

Kontakt

Vid frågor kontakta stipendium@landshypotek.se

Landshypotek Banks stipendiat för 2018

Carl-Axel Andersson, Lantmästare

Med ett starkt fokus på en av de gröna näringarnas största utmaningar, generationsskifte, lyfter författaren de ungas perspektiv på ett innovativt och intresseväckande sätt. Uppsatsen tillför ytterligare förståelse och insikt om unga lantbrukares attityder, förhoppningar och oro inför ett generationsskifte. Författaren bidrar dessutom till nya frågeställningar för fortsatt forskning i ämnet.

Här kan du skicka in din uppsats

Sidansvarig: utb-webb@slu.se