Utlysningar

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien - Utbildningsstöd och resestipendier för studerande

Publicerad: 08 maj 2018
Ansökan senast: 2018-06-01
Finansiär: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Utbildningsstöd och resestipendier för studerande ur stiftelserna Alrik Örborns stipendiefond, Ch. E Löfvenskiölds donationsfond, C. G. Johnssons och hans arvingars fond, Nilsson-Aschans stipendiefond och Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond.

http://www.ksla.se/anslag-stipendier/ansokan-1-juni/


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se