Utlysningar

Kontroll av foder och animaliska biprodukter i Uppsala

Publicerad: 13 november 2017

Djurkontrollenheten är en del av avdelningen för gemensamma system och kontroller som bl.a. ansvarar för Jordbruksverkets operativa kontroller. Avdelningen har fem enheter, varav två arbetar med kontroller, två med register och en med gemensam utveckling. Totalt är vi ca 90 medarbetare på avdelningen.

Ansökan senast: 2017-11-27

Hos oss får du ett varierande och fritt arbete där vissa dagar ägnas åt administration på kontoret tillsammans med kollegorna och andra dagar arbetar du ute i fält med att utföra kontroller.

Vi söker två kontrollanter inom främst foder och animaliska biprodukter (ABP). Vi samordnar och genomför kontroller hos bl.a. foderföretagare och anläggningar för ABP. Du arbetar för att foder och ABP framställs och hanteras på ett säkert sätt och för att säkerställa att regelverk och kvalitet upprätthålls. I kontrollarbetet ingår bl.a. provtagning, tolka analyssvar, upprätta kontrollrapporter samt att följa upp hittade avvikelser. Andra arbetsuppgifter är t.ex. att hantera foderrelaterade smittor och anmälningar eller upptäckter av osäkert foder. Arbetet sker självständigt men i samverkan med bl.a. övriga i foder- och ABP-teamet. Kontaktytorna är både internt inom Jordbruksverket, men även externt mot våra samarbetspartners och kunder.


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se