Utlysningar

Hyperintressanta examensarbeten på Norra Timber

Publicerad: 22 augusti 2018

Norra Timber driver två moderna och effektiva sågverk och en stolpfabrik. Här utnyttjas den nya teknikens möjligheter fullt ut och det finns planer på ytterligare stora investeringar. Sågverkens ständiga utveckling öppnar upp för hyperintressanta examensarbeten för civil- och högskoleingenjörer.


Norra Timber producerar och säljer sågade trävaror, byggträ och stolpar. Sågverken utgör den största delen av verksamheten. De två sågverken, som finns i Kåge norr om Skellefteå respektive Sävar norr om Umeå, omsätter tillsammans cirka 1 miljard kronor per år. De senaste åren har det gjorts stora investeringar i sågverken och produktionen har ökat med cirka 70 procent på åtta år. Sågverken i Kåge och Sävar är idag mycket moderna och effektiva anläggningar. I Sävar finns bland annat en helt ny och världsunik såglinje som kombinerar tomografering av stockarna med en sönderdelning som ger mycket högt utbyte i 150 meter/minut.

Norra Timber erbjuder nu examensarbeten framför allt till studenter med inriktning på träteknik, maskinteknik, datateknik och teknisk fysik. Projekten kan handla om till exempel sågverksproduktion, mätteknik, statistik, logistik eller produktionsoptimering. Utformningen av examensarbetet bestäms givetvis tillsammans med den sökande.


Kontaktinformation

För information om examensarbeten kontakta:
Johan Oja, teknisk chef.
070-335 52 58
johan.oja@norra.se