Utlysningar

Hur länge lever ett granbarr?

Publicerad: 16 juni 2017

Det här projektet syftar till att undersöka tidsmässiga och rumsliga mönster i livslängden hos granbarr.

Ansökan senast: 2017-06-30

Det finns stora variationer i hur många år granbarr överlever. Faktorer som påverkar är bl.a. trädålder, ståndortens ålder och täthet, beståndets kvalitet samt klimat. Andra studier har visat att det finns en stor variation både inom och mellan bestånd i hur länge barr överlever. Det här projektet syftar till att undersöka tidsmässiga och rumsliga mönster i livslängden hos granbarr. Data kommer från ett nationellt övervakningsprogram som under mer än 10 år har samlat data på barrlivslängd från fyra områden längs en klimat- och depositionsgradient genom Sverige. Övervakningsprogrammet omfattar även en stor mängd andra variabler och ett mål är att försöka förklara funna mönster i barrlivslängd med någon av övriga variabler som mäts i områdena. Projektet är i första hand tänkt som ett kandidatarbete.

For more information contact: Ulf Grandin.

Ulf.Grandin@slu.se, 018-673104


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se