Utlysningar

Har kons bakgrund betydelse för hennes modersbeteenden första veckan efter kalvning?

Publicerad: 17 januari 2022

Examensarbetets praktiska delar kommer att genomföras i februari och mars och innebär mycket tid i ladugården på Lövsta.

Ansökan senast: 2022-01-25

Vi börjar rekrytera KoKalv-par till projektets femte batch i februari 2022 och kommer få in kor med olika bakgrund som skulle kunna påverka deras modersbeteenden. Vi vill studera detta inom ramen för ett examensarbete med beteenderegistreringar via direktobservationer och observationer från video. Faktorer vi hoppas kunna studera är betydelsen av kons ras, laktationsnummer, erfarenhet av att gå med kalv i KoKalv-projektet i tidigare laktation samt att ha fötts in i KoKalv-projektet.

Examensarbetets praktiska delar kommer att genomföras i februari och mars och innebär mycket tid i ladugården på Lövsta Lantbruk, förmodligen även övernattningar där när det är som mest intensivt.

För att vara aktuell för detta examensarbete måste du ha läst etologi, vara självständig och klara av perioder av hög arbetsbelastning. Du måste ha körkort (B-behörighet) samt kunna kommunicera skriftligt och muntligt på engelska.

Ansökan

Låter det intressant? Ansök genom att mejla: daiana.oliveira@slu.se 

Fakta:

Vid SLU i Uppsala pågår nu ett forskningsprojekt där en del av mjölkkorna i SLUs mjölkbesättning på Nationellt centrum för lantbrukets djur (Uppsala, Lövsta) hålls tillsammans med sina kalvar i början av laktationen. Syftet med projektet är att ta reda på hur kalvar kan integreras i skötselsystem för automatisk mjölkning.