Utlysningar

Handläggare till Enheten för landsbygdsutveckling i Stockholm

Publicerad: 13 november 2017

Enheten för landsbygdsutveckling vid Länsstyrelsen i Stockholm har ca 15 medarbetare och vi administrerar bland annat stöd inom landsbygdsprogrammet, med syftet att nå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på landsbygden i länet.

Ansökan senast: 2017-11-26

öretagare och föreningar på landsbygden kan ansöka om stöd för investeringar eller utvecklingsprojekt inom programmet. Landsbygdsprogrammet innehåller också åtgärder för kompetensutveckling, riktade till lantbrukare och andra landsbygdsföretagare. Länsstyrelsen ansvarar för egna projekt, där vi upphandlar rådgivning och kurser och anordnar andra kompetensutvecklingsinsatser.

Vi söker en medarbetare för ett vikariat under ett år, som i första hand ska arbeta med våra egna projekt där vi anordnar kompetensutveckling till länets landsbygdsföretagare. En annan arbetsuppgift är att ingå i redaktionen till vår tidskrift Landsbygd i centrum. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma i fråga. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som leds av en samordnare.


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se