Utlysningar

FUF:s Praktikantprogram - 45 praktikplatser inom global hållbar utveckling

Publicerad: 22 september 2022

Är du student och intresserad av globala frågor och utvecklingssamarbete? Vill du utöver dina teoretiska studier få inblick i vad som sker på arbetsplatser som sysslar med dessa frågor? Då ska du söka till FUF:s praktikantprogram! Praktiken sker på företag, myndigheter och organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor. Ansök innan 2 oktober!

Ansökan senast: 2022-10-02

Aktuella praktikplatser

Praktikplatserna varierar från termin till termin. På FUF:s hemsida hittar du alla platser som är aktuella att söka. Här är exempel på platser du kan söka inför VT2023:

 • Commercial Office of Ecuador in Stockholm
 • Engineers without Borders Sweden
 • Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
 • Fair Action
 • ForumCiv – Globalportalen
 • Institutet Mot Mutor (IMM)
 • Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
 • Läkarmissionen/LM International
 • MyRight – Empowers people with disabilities
 • Naturskyddsföreningen
 • NIRAS Sweden AB
 • Nordic Consulting Group – NCG Sweden AB
 • Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons (PFSALW)
 • PeaceWorks Sweden
 • Plan International Sweden
 • Praktisk Solidaritet
 • Right Livelihood
 • Sida – Enheten för Forskningssamarbete (FORSK)
 • Sida – Afrikaavdelningen – Jämställdhet och kommunikation
 • Sida – Afrikaavdelningen – Team Demokrati
 • Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) – Latinamerika
 • Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) – Västra Balkan och Turkiet
 • Sida – Chefekonomteamet (CET)
 • Sida – Enheten för civila samhället (CIVSAM)
 • Sida – Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter (DEMO)
 • Sida – Enheten för effektiv insatshantering och metoder (EFFEKT)
 • Sida – Enheten för globala miljösamarbeten (GLOBEN)
 • Sida – Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC)
 • Sida – Enheten för humanitärt bistånd (HUMASIEN)
 • Sida – Enheten för Kapacitetsutveckling (CAPDEV)
 • Sida – Enheten för Mellanöstern och Nordafrika
 • Sida – Enheten för multilaterala samarbeten (MULTI)
 • Sida – Enheten för strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder (SPINN)
 • Sida – Enheten Global social utveckling (SOCIAL)
 • Sida – Sida Partnership Forum (SPF)
 • Social Initiative
 • Statistikmyndigheten (SCB)
 • Stockholm Environment Institute (SEI)
 • Stockholm Environment Institute (SEI) / Swedish Development Research Network (SweDev)
 • Sveriges lantbruksuniversitet – SLU Global
 • Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD)
 • The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)
 • Transparency International Sverige
 • War Child Sweden
 • Zelmerlöw & Björkman Foundation

I korthet innebär programmet att du:

 • skickar in EN ansökan och matchas mot samtliga platser parallellt med din terminslånga heltidspraktik deltar du i ett kompetensutvecklingsprogram
 • ingår i ett nätverk av andra praktikanter

För att kunna söka till praktikplatserna FUF förmedlar behöver du:

 • vara inskriven på ett svenskt universitet/högskola
 • läsa 30 hp praktik (15 hp räcker tyvärr inte)
 • vara medlem i FUF (studentmedlemmar betalar 150kr/år)

Ansökan

I praktikplatsbanken ser du vilka platser som är aktuella att söka samt hittar länk till ansökan: https://fuf.se/praktik/praktikplatsbanken/

Fakta:

Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att informera och skapa diskussioner om global utveckling och Sveriges roll i världen. Vi vill bidra till kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld. FUF:s Praktikantprogram syftar till att vara en brygga mellan akademi och arbetsliv, samt att skapa ett ökat intresse för globala utvecklingsfrågor i det svenska samhället. Programmet genomförs i samarbete med Sida och är en del av det nationella arbetet med att säkerställa tillgången på relevant och bred kompetens i Sverige på sikt. Samtliga praktikplaceringar arbetar med global hållbar utveckling på olika sätt, och Programmet syftar även till att bidra till globala samarbetet med Agenda 2030 och att förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom och utsatthet.